You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Debnenie

Výrobný program

Prospekty: MULTIFLEX

PERI Multi Monti

Oporné rámy SB pre jednostranné debnenie do výšy 8,75 m

Žeriavový záves BR-2 2,5 t

Žeriavové oko DUO

Domino 300 - ľahké rámové debnenie pre pozemné a inžinierske stavby

Domino - ľahké rámové debnenie nevyžadujúce žeriav

Domino - správne zásady

DUO - ľahké debnenie pre steny, základy ,stĺpy a stropy

DUO - systém ľahkého debnenia

DUO ako stropné debnenie

PERI book 2023

Kombi záves MX

Žeriavový hák maximo 1,5 t

Maximo - konzolový systém mxk, flexibilné riešenie pracovných podláh s ľahkými konzolami

Maximo - rámové debnenie s tiahlom mx montovaným len z jednej strany debnenia

Maximo - hospodárne rámové debnenie s tiahlami mx

Maximo - rámové debnenie

Multiflex - variabilné stropné nosníkové debnenie

Multiflex - správne zásady

Prokit EP 110 - bezpečnostný systém pre dočasnú bočnú ochranu

Prokit EP 110 - návod na montáž a použitie pre štandardné zhotovenie

Quattro - stĺpové debnenie premiestňované vcelku

Quattro - návod na montáž a použitie pre štandardné zhotovenie

Sklápacia lávka FB 180-3

Prekladané debnenie BR šachtová lávka

Držiak zábradlia 2 bezpečnostný systém

SB oporné rámy pre jednostranné debnenie

RS a RSS stabilizátory

Maximo MX 18 - rámové debnenie 300, 360

PERI Alphadeck - panelové stropné debnenie

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž - hydraulický systém a štandardný záber

Materiálová plošina RCS MP-375, RCS MP-550

SRS kruhové stĺpové debnenie pre dokonalý vzhľad betónu

TRIO - najúspešnejšie rámové debnenie len s jedným spojovacím prvkom

TRIO - rámové debnenie (plagát)

TRIO - rámové debnenie (prehľad)

VARIO GT 24 - variabilné stenové nosníkové debnenie

VARIO GT 24 - stenové nosníkové debnenie

Lešenie

Výrobný program

Prospekty: PERI UP Easy

PERI UP Easy - ľahké a rýchle rámové riešenie pre bezpečné práce na fasáde

PERI UP Rosset - priestorové lešenie