‎

Logistické služby

Ideálne materiály v správnom čase na správnom mieste

S viac ako 160 skladmi na svete zabezpečuje PERI spoľahlivé poskytovanie inovatívnych systémov – v správnom množstve, v správnom čase a na správnom mieste. Organizovaná výmena materiálov medzi našimi nájomnými skladmi po celom svete nám umožňuje ekonomicky a spoľahlivo pokryť špičkový dopyt zákazníkov, pričom sa minimalizujú ich kapitálové a finančné požiadavky.

Obzvlášť v mimoriadnych prípadoch s veľkými množstvami materiálov prichádzajú na scénu sofistikované služby riadenia nákladnej dopravy PERI zamerané na špecifické požiadavky logistiky stavby. V prípade potreby môže PERI spolu so zákazníkom určiť okrajové podmienky špecifické pre projekt už vo fáze plánovania za účelom optimalizácie stavebných procesov a zníženia cien.