‎

Building Information Modeling

Plánovanie a riadenie všetkých stavebných procesov – od prvého návrhu až po výstavbu

PERI je už roky jednou z vedúcich spoločností v tomto priemysle, pokiaľ ide o BIM a môže poukázať na niekoľko medzinárodných referenčných projektov, ktoré boli úspešne dokončené použitím princípov BIM. Integráciou faktorov času a nákladov sa trojrozmerné plány postupne transformujú na 4D alebo 5D model. Ďalšie rozhodujúce procesné údaje týkajúce sa debnenia a lešenia, ako napríklad potrebné zmeny vo výkresoch a automatické kontroly kolízií, sú zdokumentované a ďalej sledované v správe informácií o stavbe.

- zdokonalenie procesu výstavby prostredníctvom trojrozmerných vizualizácií a animovaných simulácií procesu pred zahájením projektu

- efektívna realizácia stavebných prác a transparentnosť nákladov prostredníctvom optimalizovaného plánovania a integrácie dodatočných procesných údajov

- koordinované procesy vykonávané postupne – od návrhu v CAD, cez realizáciu zmien až po uvedenie do prevádzky

- informácie o projekte sú vždy aktuálne a dostupné

- správne riadená komunikácia prostredníctvom štandardizovaných pracovných metód a to aj v prípade viacerých transakcií

Building Information Modeling v akcii

   

 • ‎

  PERI poskytuje vhodné BIM riešenia ako partner projektu na rovnakej úrovni.

 • ‎

  S BIM dokáže PERI dodať špecializovanú pridanú hodnotu pre všetky typy debnenia a lešenia počas celého projektu.

 • ‎
  BIM Životný cyklus

  Pomocou BIM je možné simulovať varianty plánovania a realizácie na 3D modeli budovy v ranej fáze projektu. Týmto spôsobom bude pre všetky zúčastnené strany zrejmé kde, kedy, prečo a za akú cenu môžu vzniknúť problémy – vo fáze plánovania a pri následných stavebných prácach. Práve táto progresívna optimalizácia priebehu výstavby ponúka zákazníkom a všetkým, ktorí sa podieľajú na procese výstavby, realizovať projekt transparentne a s vysokou mierou spoľahlivosti plánovania.

  1. Rozvoj výstavby/Územné plánovanie
  2. Projektovanie
  3. Realizačné výkresy
  4. Termické a technické analýzy
  5. Tvorba plánu/Dokumentácia
  6. Prefabrikácia/Využitie prvkov
  7. Plánovanie výroby a montáže
  8. Príprava/Plánovanie staveniska
  9. Prevádzka a údržba
  10. Prestavba