služby technického oddelenia

Služby technického oddelenia

Individuálne projektovanie a poradenstvo pre špecifické riešenia debnenia a lešenia

Viac ako 1.300 PERI inžinierov na celom svete plánuje a navrhuje riešenia debnenia a lešenia. Cieľom všetkých projekčných služieb technického oddelenia PERI je zabezpečiť, aby PERI systémy debnenia a lešenia pri stavebných prácach boli využívané v súlade s časovými, nákladovými a kvalitatívnymi normami. Základom toho sú záznamy plánu realizácie, ktoré sú založené buď na 2D pohľadoch a rezoch alebo na realisticky vizualizovaných 3D modeloch stavby. Týmto spôsobom sa technické riešenia vyvíjajú v úzkej spolupráci so zákazníkmi. Tieto riešenia nielenže optimalizujú použitie materiálov, ako je napríklad plánovanie záberov debnenia, ale zaručujú aj hladký priebeh výstavby. Bezpečnostné aspekty sú taktiež kľúčové pri plánovaní.

Projekčné služby technického oddelenia PERI sú doplnené o overiteľné statické výpočty, ktoré dokazujú stabilitu počas debniacich a lešenárskych prác. Špecifické plány montáže pre profesionálnu realizáciu špeciálnych aplikácií sú tiež súčasťou ponúkaných služieb. S debnením na mieru môže PERI poskytnúť aj riešenie na výrobu dvojito zakrivených betónových povrchov. Na tento účel PERI špecialisti naplánujú a realizujú presne navrhnuté trojrozmerné debniace jednotky.

- dobre premyslené a hospodárne riešenia optimálne prispôsobené výstavbe

- plánovanie debnenia a lešenia na mieru vrátane výkresov a zoznamov prvkov

- spoľahlivé projektovanie vďaka overiteľným statickým výpočtom

- transparentná a zrozumiteľná prezentácia procesov projektu prostredníctvom 3D zobrazení a animácií

- plánovanie záberov a postupov v súlade s platnými normami a predpismi

- hospodárna realizácia 3D debniacich jednotiek vďaka vysokému podielu štandardných systémových prvkov z produktového portfólia PERI

Služby technického oddelenia v akcii

   

  • Plány realizácie sú koordinované. Vďaka tomu sú následné zmeny plánu vykonávané jednoduchšie a rýchlejšie.