vodohospodarske stavby

Vodohospodárske stavby

Vodohospodárska výstavba slúži pre využitie vodných zdrojov ako aj pre ich reguláciu a kontrolu s ohľadom na životné prostredie a prírodné zdroje.

Regulácia vodných zdrojov pri tvorbe alebo ochrane životného prostredia je často spojená s komplexnou výstavbou mohutných stavebných diel. Pri výstavbe to často znamená nasadenie jednostranného debnenia bez spínania tiahlami. Hlavnú úlohu pri realizácii vodonepriepustných konštrukcií hrá voľba správneho kotevného a tesniaceho systému

PERI projekt

Vodohospodárske stavby PERI projekty

Rybia farma, Handlová, Slovensko
Vodné dielo Trenčianske Biskupice II, Trenčianske Biskupice, Slovensko - Z dôvodu, že sa dilatačný blok nachádza pod úrovňou terénu do hĺbky 5,00m, boli pre debnenie stien navrhnuté oporné rámy SB v kombinácii s debnením TRIO. Pre debnenie podlahy bol navrhnutý rošt závor SRU podopretých podpernými vežami Rosett. Založenie podpernej konštrukcie predstavovalo náročnú výzvu, keďže spodná doska, na ktorú bola podperná konštrucia položená, bola spodnou doskou vstupu a bola vo výraznom spáde a prechodnici do vodorovnej roviny.
Čistička odpadových vôd Czajka – koncept železobetónových stien s výškou od 8 m do 11 m