Prístavba distribučného centra KINEKUS, Žilina

Priemyselné stavby

Priemyselné stavby zahŕňajú nové stavby, modernizáciu a údržbu objektov v priemysle.

Projektovanie a realizácia sú podmienené požiadavkami na existujúce a budúce výrobné procesy. Hľadiská funkčnosti a hospodárnosti prevažujú nad architektonickými požiadavkami, ktoré majú pri týchto stavbách obvykle vedľajší význam. Realizácia je často spojená s prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Navyše práce realizované v rovnakom čase na hrubej stavbe a technickom vybavení si vyžadujú v priebehu stavby dobrú koordináciu. Na preukázanie kvality a spoľahlivosti nasadených systémových zariadení slúži certifikácia, typové skúšky a technická dokumentácia.

PERI projekt

Priemyselné stavby PERI projekty

Tunel a Heberhaus v areáli VW Slovakia, a.s., Devínska Nová Ves - Steny boli riešené systémovým obojstranným debnením TRIO
Riadiace stredisko Duslo Čpavok 4, Šaľa - Priečne a pozdĺžne prievlaky v mieste stĺpov zosilňujú stropné dosky s hrúbkou 300 mm
Firma PERI zabezpečovala podporu realizačnej firme prostredníctvom PERI Service Teamu počas montáže, betonáže a demontáže tejto zložitej konštrukcie.
Priemyselný park, Prievidza, Slovensko - Nasadenie debniacich systémov TRIO, DOMINO a MULTIFLEX zabezpečilo rýchle napredovanie prác, čo predstavovalo jednu zo základných požiadaviek zhotoviteľa.
Podperný systém s preklenutiami ponad dopravníkové pásy, tak aby nedošlo k prerušeniu výroby.
Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou, Ladce, FB lávky, TRIO
Jaguar Land Rover, Nitra
Prístavba distribučného centra KINEKUS, Žilina
Bukóza Hencovce, Vranov nad Topľou - Kombinácia lešenia PERI UP Flex, vysokoúnosných nosníkov HDT, ako aj podperných veží ST 100 a stropných stojok MULTIPROP.