PERI služby

PERI služby optimalizujú všetky procesy súvisiace s debnením a lešením, a tým výrazne ovplyvňujú hospodárnosť realizácie projektu. Na základe špeciálnych požiadaviek zákazníkov poskytuje PERI rozsiahlu podporu zloženú zo skúseností z medzinárodných projektov, obšírnych vedomostí špecialistov a vysoko vyškolených expertov, ako aj súvisiaceho softvéru

Naše služby