You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Maakri Quarter v srdci Tallinnu tvorí celkovo sedem nových budov: ide o veľmi nápadnú viacpodlažnú budovu s výškou viac ako 100 m a obklopenú historickými budovami, ktoré prešli rozsiahlou rekonštrukciou.
Univerzálne ľahké debnenie pre steny, stĺpy a stropy
Blumental rezidencia, Bratislava - Vo výťahových šachtách boli použité BR lávky s podvesnými plošinami, výťahové šachty a vnútorné steny rástli pomocou systému TRIO.
Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou, Ladce - Sklápacie lávky FB boli použité ako ochranné a pracovné lešenie a zároveň slúžili na podopretie stenového debnenia. Medzilávky premosťujú medzery medzi hlavnými lávkami aj pri konštantnom rozostupe kotiev. Na obrázku je vidieť použitie FB lávok pri debnení TRIO.
 • Stavba mesiaca

  Obchodné centrum Maakri-Kvartal, Tallinn, Estónsko

 • Debnenie PERI DUO

  Univerzálne ľahké debnenie stien, stĺpov a stropov iba s jedným systémom

 • Bytová a občianska stavba

  Blumental rezidencia, Bratislava

 • Priemyselná budova

  Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou, Ladce

Stavba mesiaca

Rýchly postup výstavby vďaka dobre premyslenému konceptu debnenia

Viac informácií

Nové debnenie PERI DUO

Flexibilné, tiché a bezpečné debnenie stien, stĺpov a stropov iba s jedným systémom

Viac informácií

Bytová a občianska stavba

Flexibilita systémov a služieb PERI pre dodržanie tesného časového harmonogramu a optimalizáciu nákladov

Viac informácií

Priemyselná budova

Vysoká variabilita systémov PERI a flexibilita technického tímu pre nečakané situácie

Viac informácií

PERI Slovensko

Systémy debnenia a lešenia, služby a preglejky z jedného zdroja. Sme spoľahlivým partnerom v priebehu všetkých fáz výstavby vašich projektov.

Vybrané systémy debnenia a lešenia

Všetky produkty