projektový manažment

Projektový manažment

Profesionálna podpora a poradenstvo pre úspech projektov

PERI je rovnako spoľahlivým partnerom aj pri realizácii stavebného projektu. Ak je potrebné, tak PERI projektový manažér podporuje vedenie stavby pri realizácii projektu priamo na stavenisku. Vzhľadom na to, že projektoví manažéri PERI majú dlhoročné praktické skúsenosti, dokážu rýchlo reagovať na nové situácie, nezrovnalosti v postupnosti výstavby či zmeny podmienok a nájsť cenovo najekonomickejšie riešenie. Hlavným záujmom je vždy celkový úspech projektu.

Naši projektoví manažéri sú hlavnými kontaktnými osobami pre všetky logistické, obchodné a technické záležitosti súvisiace s projektmi. Jasne rozumejú plánovaniu debnenia a lešenia a tomu, ako ich hladko realizovať na stavenisku.
Zákaznícky portál myPERI je prístupný aj pre účely projektových manažérov. Tento online nástroj poskytuje rýchly prístup ku všetkým dôležitým údajom o stavbe a to nepretržite. 

- plánovanie, dodanie a hospodárne riadenie nasadeného materiálu

- žiadne straty inžinierskych služieb vďaka neustálej podpore projektu a technickému poradenstvu od špecialistov

- priebežná možnosť kontroly prostredníctvom cieľového a aktuálneho porovnávania materiálu, času a nákladov

- vyhotovenie týždenných a mesačných kľúčových správ

- poradenstvo v otázkach bezpečnosti na stavbe

- organizácia bezproblémového doručovania aj vrátenia materiálu

Projektový manažment v akcii

  

  • Naši projektoví manažéri sú hlavnými kontaktnými osobami pre všetky logistické, obchodné a technické záležitosti súvisiace s projektmi.