‎

Kurzy a školenia

Pre efektívne a bezpečné použitie produktov PERI

Prakticky orientovaný a širokospektrálny program školení PERI je dostupný pre veľké množstvo skupín zákazníkov a je optimálne prispôsobený výzvam, ktorým čelia na stavbe. Školenia sú vykonávané expertmi z PERI. Tým, ktorí sú zapojení do projektu, to umožňuje pracovať bezpečne, efektívne a spôsobom orientovaným na zdroje hneď od začiatku.
Praktické školenia vo výstavných a školiacich strediskách PERI poskytujú ideálnu príležitosť pre ľudí zoznámiť sa s obsluhou systémov a priamo aplikovať a prehĺbiť svoje teoretické poznatky o rady odborníkov. Okrem toho PERI ponúka školenia na teoretické témy, nehovoriac o softvérových školeniach. PERI šéfmontér poskytne v prípade potreby stavebnému tímu podporu priamo na stavbe, aby sa už od začiatku zaistilo bezpečné a efektívne využívanie systémov.