infraštruktúra

Integrované riešenia na podporu projektov infraštruktúry

Riešenia inžinierskych stavieb predstavujú pre tunelové a mostné stavby spravidla kombináciu podpernej konštrukcie a individuálne navrhnutého debnenia. Projektovanie musí zahŕňať rozmery stavebnej konštrukcie, stavebné metódy a celkový postup výstavby. Geologické pomery výrazne ovplyvňujú spôsob výstavby tunelov a výstavba mostov závisí od lokálnych geografických podmienok.

Vynikajúce systémy stavebníc osvedčené v praxi sú zamerané na umožnenie hospodárnych riešení pre čo možno najväčšiu časť všetkých požiadaviek v oblasti inžinierskych stavieb. Najdôležitejšie sú pritom prenajímateľné hlavné a systémové konštrukčné prvky, ktoré sú v tunelových, mostných a celkovo inžinierskych stavbách mnohostranne využívané

 

Infraštruktúra

Infraštruktúrne produkty PERI

The maximum level of flexibility in shoring solutions Shoring Systems
Supporting structures cost-effectively erected with system – with materials and expertise from a single source
Construction of superstructures using the balanced cantilever method – fast and dimensionally-accurate
HR Render image of the PERI VTC Tunnel Carriage
infraštruktúra

Máte záujem dozvedieť sa viac o našich produktoch?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.