PERI UP Flex Podperná veža

Modulová podperná konštrukcia s maximálnou všestrannosťou

Hlavné prvky lešenárskej stavebnice PERI UP uľahčujú montáž modulových podperných veží, ktoré je možné použiť pre veľkú škálu podperných konštrukcií – od cenovo výhodných podperných veží a podperných veží s prídavnými rámami, po priestorové podperné konštrukcie, ktoré sú tiež kompatibilné so stropnými debneniami PERI. Montážny proces je založený na konzistentnom systémovom rastri od 25 cm po 50 cm a môže byť ľahko prispôsobený rôznym tvarom a zaťaženiam. Napríklad schopnosť meniť umiestnenie stĺpikov a horizontál podľa príslušnej záťažovej situácie zabezpečuje vysoké využitie materiálu. Premiestnenie vo veľkých zostavách je možné vďaka veľmi pevnému spojeniu medzi stĺpikmi a horizontálami.


 • Vysoké využitie materiálu

  vďaka optimálnemu umiestneniu stĺpikov podľa príslušnej záťažovej situácie

 • Nespočetné možnosti prispôsobenia

  s jednotnými modulovými rozmermi vo všetkých troch smeroch

 • Premiestnenie vo veľkých zostavách

  vďaka veľmi pevnému spojeniu medzi stĺpikmi a horizontálami

 • Veľmi kompatibilné

  vzhľadom k cielenému zladeniu so systémami stropného debnenia PERI, ako aj s bežnými rozmermi oceľových a drevených prvkov

PERI UP Flex Podperná veža v akcii

 • Podperné veže PERI UP sú kompatibilné so stropným debnením PERI a sú navrhnuté na použitie so štandardnými rozmermi oceľových a drevených konštrukcií.

Údaje o produkte

Máte záujem o PERI UP Flex Podpernú vežu?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj