HR Render image of the PERI VTC Tunnel Carriage

VARIOKIT VTC Tunelový debniaci vozík

Flexibilný debniaci vozík pre hĺbenú a razenú metódu

So stavebnicou pre inžinierske stavby VARIOKIT je možné hospodárne realizovať tunelové debniace vozíky, ktoré sú presne prispôsobené potrebám príslušných stavieb. Požiadavky, ako prejazdy pre nákladné autá alebo sklápacie mechanizmy pre pojazd, môžu byť ľahko splnené. Prídavné prvky pre zdvíhanie, spúšťanie a pojazd sú tiež dostupné v nájomnom portfóliu PERI. Kľúčové technické príslušenstvo, ako pripojenia na betonársku pumpu, dopĺňajú riešenia VARIOKIT. Táto univerzálnosť skombinovaná s expertízou PERI inžinierov vytyčuje cestu pre individuálne konfigurovateľné projektové riešenia na mieru.
Napríklad je možné si vybrať medzi úplne manuálnou obsluhou alebo hydraulickým vysoko efektívnym nastavením tak, aby vyhovovali projektu. Vďaka viacerým rozumným vlastnostiam je na obsluhu debniaceho vozíka potrebná veľmi malá námaha.


 • Orientované na požiadavky

  vhodné riešenia debnenia na mieru pre tunely ľubovoľných prierezov

 • Minimalizovaná pracovná námaha

  šikovné funkcie umožňujú jednoduchú manipuláciu s debniacim vozíkom

 • Individuálna konfigurácia

  voliteľné hydraulické riešenia pre zadebňovanie a oddebňovanie, zdvíhanie a spúšťanie ako aj presun

VARIOKIT VTC v akcii

 • Šikovné riešenia pre rôzne požiadavky projektu.

 • Univerzálnosť prvkov VARIOKIT a schopnosť používať ich spolu s inžinierskymi službami PERI umožňujú vývoj kompletných riešení, ktoré sú hospodárne aj bezpečné.

 • S tunelovým debniacim vozíkom VTC je možné vytvárať riešenia na mieru tunelom stavaným metódou hĺbenia alebo razenia.

Oblasti použitia

VTC tunelový debniaci vozík pre hĺbené tunely.
Riešenie pre členené konštrukcie, pre tunely s jednou vodorovnou pracovnou škárou a pre monolitické konštrukcie.

VTC tunelový debniaci vozík pre razené tunely.
Riešenie pre krátke tunely alebo špeciálne riešenia, ako napr. núdzové zálivy alebo prepojenia.

Projekty

Máte záujem o VARIOKIT VTC?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

 

Hľadať kontakt na predaj