tunely

Tunely

Výstavba s dôverou z jedného konca na druhý

Od inovatívnych dočasných prác pre výstavbu šácht až po prispôsobenie sa rôznym tvarom tunelov má náš projekčný tím rôzne úrovne odbornosti pri výstavbe tunelov. S flexibilným dizajnom prvkov VARIOKIT vieme poskytnúť riešenie pre akýkoľvek prierez tunela a metódu jeho betonáže.

Ako Vám vieme pomôcť

Hospodárna výstavba

S prenajímateľnými prvkami VARIOKIT a integráciou systémov vieme naprojektovať hospodárne tunelové debniace vozíky na požiadavky projektu a vyhovieť aj obmedzeniam na stavenisku. Požiadavky, ako napr. prejazdný profil pre nákladné autá alebo jednostranné stenové debnenie jednoducho spĺňame s našimi riešeniami vytváranými na mieru.

Naše riešenia pre tunely sú tiež kompatibilné s hydraulickou technológiou, ak si ju Váš projekt vyžaduje, čím sa urýchľujú postupy, ako napr. zdvíhanie, spúšťanie a presun. Tiež je možné dosiahnuť kratšiu dobu pre zadebnenie a oddebnenie, čím sa pomáhajú dodržiavať plánované zábery, termíny a náklady.

Spoluprácou k zložitosti

Kvôli prirodzenej zložitosti tunelov je vzájomná spolupráca nesmierne dôležitá pre dosiahnutie úspechu a hladkého zhotovenia. Naši skúsení projektanti a projektoví manažéri Vás podporujú detailným plánovaním záberov betonáže a úpravami pri dočasných prácach počas Vášho projektu.

 

HR Render image of the PERI VTC Tunnel Carriage

VARIOKIT VTC Tunelový debniaci vozík

VTC Tunnel tunelový vozík je optimalizovaným riešením, ktoré enormne urýchľuje výstavbu. V závislosti od projektu je možné voliť medzi úplne manuálnou obsluhou alebo úplným vybavením s hydraulikou. S hydraulikou pre zadebnenie a oddebnenie je možné zvýšiť efektivitu pri používaní. Pracovná záťaž pre umiestnenie, oddebnenie a prepravu je minimalizovaná.

Infraštruktúra

PERI Tunely

HR Render image of the PERI VTC Tunnel Carriage

Máte záujem dozvedieť sa viac o našich produktoch?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Kontaktujte nás