Mestský zámok "Humboldt Forum", Berlín

Mestský zámok Humboldt-Forum
Berlin, Nemecko

Rekonštrukcia berlínskeho mestského zámku na Spree Island z veľkej časti podľa starých plánov
180 m dlhý, 120 m široký a 35 m vysoký vonkajší obvod, ako aj 70 m vysoká kupola v pôvodnom barokovom štýle. V priestoroch novej dominanty Berlína, Humboldt-Forum, budú vystavované medzinárodné zbierky a vedecko-historické práce a zároveň sa stane novým sídlom štátnej a mestskej knižnice.

Zákazník

Hochtief Building GmbH, Rohbau/Industriebau Berlin

 

 

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Bernd Dommack
Hlavný stavbyvedúci
Podiel PERI na realizácii hodnotím veľmi vysoko. Všetky požiadavky boli úplne splnené a dodržaný bol aj napätý harmonogram. Okrem rýchlych debniacich prác a premiestňovania systémov MAXIMO a SKYDECK by som obzvlášť rád vyzdvihol podporu priamo na stavbe spolu s flexibilnou, operatívnou a na proces zameranou spoluprácou s PERI inžiniermi.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
Mestský zámok "Humboldt Forum", Berlín
Mestský zámok "Humboldt Forum", Berlín