For the CB 160 climbing formwork, the formwork element (holding formwork) is inclined backwards for striking.

CB Prekladané debnenie

Kompaktné, žeriavom premiestňované riešenie pre veľkoplošné spínané stenové debnenie

Prekladané debnenie CB slúži pre podopretie veľkoplošného spínaného stenového debnenia. Pevne namontovaná prekladaná zostava pozostávajúca z debnenia, pracovnej lávky a spodnej lávky umožňuje veľmi rýchle premiestňovanie pomocou žeriava. Vysoká nosnosť prekladaného debnenia CB znamená, že veľké rozpätia a tým aj veľké lešenárske zostavy môžu byť súčasne prispôsobené veľkým zaťaženiam. Keďže podlaha je položená nad konzolou, tak pri CB 240 nehrozí nebezpečenstvo zakopnutia, čím sa zvyšuje úroveň bezpečnosti na stavenisku.


  • Veľké zostavy

    vysoká nosnosť konzol umožňuje veľké zaťaženie

  • Časovo úsporné premiestnenie

    zmontovaných zostáv zložených z lávky a debnenia naraz jedným zdvihom žeriava

  • Bez nebezpečenstva zakopnutia

    pred aj za debnením, pretože podlahy sú položené nad konzolami (platí pre CB 240)

Systémové varianty

CB 240 

šírka konzoly 2,40 m s vozíkom (odsunutie o 75 cm), sklopným nosníkom a nastavovacou vzperou

CB 160

šírka konzoly 1,60 m s nastavovacou jednotkou, sklopným nosníkom a nastavovacou vzperou

Projekty

Máte záujem o CB?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj