FB 180 Folding Platform System: The universal working and safety scaffold.

FB 180 Sklápacia lávka

Univerzálna lávka pre pracovné a ochranné lešenie


Kompaktná FB 180 sklápacia lávka sa primárne používa ako pracovné a ochranné lešenie. Môže sa tiež použiť ako podopretie pre stenové debnenie do výšky 5,40 m alebo ochranné lešenie na okraji strechy. Sklápacia lávka sa dodáva na stavbu kompletne zmontovaná, vďaka čomu je montáž na stavbe veľmi jednoduchá. Pracovné a materiálne náklady sú minimálne vďaka veľkému, pravidelnému rozmiestneniu konzol a nízkemu počtu potrebných kotiev, rôznych typov lávok a prvkov. Navyše sa dá ľahko použiť pre širokú škálu pôdorysov.


 • Jednoduchá a rýchla montáž

  len s niekoľkými krokmi vďaka dodaniu zmontovaných lávok a sklápaciemu zábradliu

 • Prispôsobivé takmer každému tvaru budov

  vďaka medzilávkam, vnútorným a vonkajším rohom, celkom bez akýchkoľvek atypických lávok

 • Výhodné pre navrhovanie, využitie a zásoby

  len s tromi rôznymi typmi lávok, vždy rovnakým kotvením  a premysleným riešením rohov

 • Racionálne riešenie

  len s pár krokmi sa sklápacia lávka zmení na ochranu okraja strechy

FB 180 Sklápacia lávka v akcii

 • Univerzálna lávka pre pracovné a ochranné lešenie.

 • Univerzálna lávka pre pracovné a ochranné lešenie.

  Pretože sklápacia lávka prenáša veľmi vysoké zaťaženie, možno na plošiny inštalovať aj vysoké fasádne lešenia. To je prínosné napríklad vtedy, ak je terén pod pracovnou plochou nerovný.

Údaje o produkte

Na stiahnutie

Nižšie nájdete prospekty daného produktu

Projekty

Máte záujem o FB 180?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj