You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Mestský zámok "Humboldt-Forum", Nemecko

Údaje o projekte

Poloha: Berlin, Nemecko

 • Rekonštrukcia berlínskeho mestského zámku na Spree Island z veľkej časti podľa starých plánov
  180 m dlhý, 120 m široký a 35 m vysoký vonkajší obvod, ako aj 70 m vysoká kupola v pôvodnom barokovom štýle
 • V priestoroch novej dominanty Berlína, Humboldt-Forum, budú vystavované medzinárodné zbierky a vedecko-historické práce a zároveň sa stane novým sídlom štátnej a mestskej knižnice.

Požiadavky

 • Kruhové železobetónové debnenie stien kupoly
 • Denne používané veľké množstvá debnenia a lešenia
 • Tesný harmonogram výstavby
 • Veľká výška stropov
 • Bezpečný prenos zaťaženia
 • Priebeh prác bez potreby fasádneho lešenia

Zákazník

Hochtief Building GmbH, Rohbau/Industriebau Berlin

Výhody pre zákazníka

 • Splnenie všetkých požiadaviek a dodržanie tesného harmonogramu výstavby vďaka podpore PERI inžinierov priamo na stavbe
 • Rýchle oddebnenie a presun
 • Rýchly postup prác vďaka na mieru projektu zhotovenému prefabrikátu lešenia
 • Vďaka dopredu dohodnutej fixnej cene debnenia na mieru projektu, dokázal projektový manažment PERI ustrážiť úroveň nákladov
 • Použitá jednostranná kotevná technológia MX významne skrátila čas debnenia a oddebnenia
 • Na premiestnenie celej jednotky stĺpového debnenia QUATRO bol použitý iba jeden žeriav
 • Vďaka riešeniu PERI s prekladanými lávkami CB nebolo pre hrubú stavbu potrebné žiadne fasádne lešenie
City Castle Berlin - Bernd Dommack, Senior Site Manager
Bernd Dommack
Hlavný stavbyvedúci

Podiel PERI na realizácii hodnotím veľmi vysoko. Všetky požiadavky boli úplne splnené a dodržaný bol aj napätý harmonogram. Okrem rýchlych debniacich prác a premiestňovania systémov MAXIMO a SKYDECK by som obzvlášť rád vyzdvihol podporu priamo na stavbe spolu s flexibilnou, operatívnou a na proces zameranou spoluprácou s PERI inžiniermi.

PERI riešenia

 • Ekonomicky výhodné riešenie debnenia a lešenia z jedného zdroja
 • Úplné zosúladenie všetkých stavebných úloh
 • Dobre premyslená bezpečnostná technológia
 • Presné a detailné plánovanie, montáž a včasné dodanie špeciálneho debnenia na mieru projektu
 • Boli použité moderné a časovo úsporné systémy
 • Včasné dodanie 6 000 m² rámového debnenia MAXIMO a 10 000 m² debnenia stropov SKYDECK