Komponenty

Komponenty a nesystémové príslušenstvo obsahuje sortiment potrebného náradia a vybavenia, ktoré nahrádzajú potrebu improvizovania na stavbe a znižujú prácnosť a riziko poranenia, čím vedú ku zvýšenej kvalite výsledkov realizácie.

PERI portfólio obsahuje debniace nosníky, čelné debnenia, dočasné zábradlia pre voľné okraje stropov, palety, oddebňovacie oleje, ale aj príslušenstvo ku výstuži a debneniu.

Komponenty

Vitajte v sekcii Komponenty, kde sa zameriavame na poskytovanie optimálnych príslušenstiev pre Vaše debnenie a lešenie.

Máte záujem dozvedieť sa viac o našich produktoch?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Kontaktujte nás