‎

PERI na stavebnej fakulte v Bratislave: Spájame teóriu s praxou!

Dňa 27. novembra 2023 náš konateľ Ing. Radoslav Kopka prezentoval na stavebnej fakulte študentom 6. ročníka, odbor - pozemné stavby a architektúra, kde hovoril o našej spoločnosti ako o spoľahlivom partnerovi pre všetky železobetónové konštrukcie. A to nie je všetko.. 

Dňa 28. novembra 2023 sme v rámci Kariérnych dní na STU mali náš vlastný stánok kde naše kolegyne poskytovali informácie o spoločnosti PERI a odpovedali na otázky ako sa stať súčasťou nášho PERI tímu.

Dátum
27. novembra 2023

Pozrite sa ako to prebiehalo

‎ 

‎
‎
‎