‎
Spoločnosť PERI participovala na výstavbe Metropolisu

Splnená výzva pri realizácii debnenia

Prispeli sme k výstavbe unikátneho projektu v Bratislave s názvom Metropolis. Ide o dve samostatné veže so 16 a 18 poschodiami ťahajúce sa do výšky 63 metrov, ktoré vytvoria siluetu písmena M a ponúknu 292 bytov a apartmánov.

Dátum
14. júna 2023

Detailnejšie obrázky

Nasleduje prehľad obrázkov obsiahnutých v tlačovej správe.

Spoločnosť PERI prispela k výstavbe unikátneho projektu v Bratislave s názvom Metropolis. Ide o dve samostatné veže so 16 a 18 poschodiami ťahajúce sa do výšky 63 metrov, ktoré vytvoria siluetu písmena M a ponúknu 292 bytov a apartmánov.

Rozhodujúcim vplyvom na rýchlosť výstavby stavieb s vysokým podielom stien je správna voľba stenového debnenia. Na základe skúseností z predchádzajúcich projektov sa zhotoviteľ hrubej stavby rozhodol použiť stenové debnenie MAXIMO 300, ktorého montáž aj demontáž sú rýchle a s použitím kónického jednostranne obsluhovaného spínacieho systému nie je potrebná časovo náročná príprava chráničiek tiahel. Na každej veži sa používa samostatná sada debnenia, s ktorou sa steny realizujú priemerne na 12 záberov. Výťahové šachty sa betónujú o jedno podlažie vopred s dvomi sadami debnenia MAXIMO 330 a s lávkami FB 180 na vonkajšej strane stien a vnútornými šachtovými lávkami BR. Lávky FB 180 sa používajú aj na kratších stranách veží pre vytvorenie pracovnej plochy okolo stenového debnenia.

Tradičné nosníkové debnenie MULTIFLEX bolo po zhotovení podzemných podlaží zredukované z výmery 5 700 m2 na 2 samostatné sady s plochami 850 m2 v typických podlažiach. V 2.NP bolo stropné debnenie položené kvôli väčšej svetlej výške pod prečnievajúcimi stropnými doskami a balkónmi na podperných vežiach PERI UP Flex.

S rastúcou výškou priniesla architektonicky zaujímavá budova aj niekoľko výziev. Jednou z nich bolo navrhnúť pracovný priestor okolo stĺpov vyčnievajúcich z fasády v mieste každého rohu budovy a podpery pre položenie debnenia stĺpov. Vyčnievajúce stĺpy a obmedzenie možností ukotvenia neumožňovali použiť systémové riešenie. Preto bolo pre tieto rohy navrhnutých a vo výrobnej hale spoločnosti PERI vyrobených 8 sád rohových lávok na mieru, ktoré nie je potrebné rozoberať pri prekladaní a zaisťujú bezpečný pracovný priestor do vzdialenosti 1,60 m okolo rohov stavby.

V rámci architektonického riešenia sa na fasáde pravidelne striedajú úseky, kde sú tri balkóny nad sebou a následne sú tri balkóny posunuté k susednému pilieru. Na podopretie 32 asymetricky rozmiestnených balkónov na oboch budovách bol použitý systém MULTIFLEX so stužujúcimi rámami prenášajúcimi zaťaženie od vetra, pričom celá konštrukcia bola položená na 5,00 m dlhých RCS nosníkoch vyložených z objektu. Pre zabezpečenie plynulosti výstavby boli konštrukcie dodané pre šesť podlaží. Použité riešenie zabezpečilo bezpečnú a únosnú konštrukciu pozdĺž celej budovy schopnú preniesť zaťaženie troch podlaží balkónov nad sebou, čím ušetrilo zhotoviteľovi hlavne čas a finančné prostriedky.

V najvyšších podlažiach prebiehajú vodorovne a šikmo prievlaky, ktoré sú na bezpečnú realizáciu poriadnou výzvou. Na 16.NP sa po obvode objektu zhotovili plošiny z oceľových závor SRU a vysunuli sa 2 m od fasády. Podperná konštrukcia  PERI UP Flex uložená na plošinách zabezpečuje bezpečnosť pri práci, ale prenáša aj zaťaženie zo ŽB konštrukcií zo 17.NP až 20.NP. Okrem podpernej konštrukcie je na plošinách umiestnené aj pracovné lešenie pre ľudí pri montáži a demontáži debnenia, ktoré sa montuje postupne s pribúdajúcimi podlažiami a taktiež slúži počas železiarskych a betonárskych prácach. Bočné debnenie prievlakov je z ľahkého systému DOMINO a podpretie šikmých prievlakov je zhotovené z nosníkov a vzpier.

Požiadavkami zákazníka bolo zabezpečiť zo strany spoločnosti PERI profesionálne projekčné práce pri zložitých konštrukciách počas celej doby výstavby, vysokú mieru úrovne bezpečnosti a v neposlednom rade rýchle dodanie materiálu z jedného zdroja: debnenie, lešenie, preglejka, komponenty.