Investujeme do budúcnosti stavebníctva!

Máme tú česť byť dlhoročnými partnermi Stavebnej fakulty v Bratislave a stále sa snažíme investovať do budúcnosti stavebníctva. 

9. novembra 2023 prednášal študentom inžinierskeho štúdia na stavebnej fakulte v Bratislave náš technický riaditeľ, Ing. Mojmír Zatloukal, na tému "Softvér PERICAD pre návrh debnenia a lešenia". Jeho prednáška obohatila vedomosti týchto budúcich inžinierov.

A to nie je všetko, pretože MY NEKONČÍME! Dnes 10. novembra 2023 je našou radosťou hostiť študentov 3. ročníka, stavebnej fakulty v Bratislave na našej centrále v Senci, ktorým naša kolegyňa, Ing. Veronika Konkoľová - Projektantka debnenia pre pozemné stavby, poskytuje praktický náhľad do našich produktov a prípravu na ich budúce bakalárske práce. 

Spoločne tvoríme mosty medzi teóriou a praxou, pripravujúc tak budúcich odborníkov. 

Pozrite sa ako to prebiehalo

‎ ‎ 

‎
‎
‎