You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Prvý odborný workshop o pohľadovom betóne naplnil kapacity už pár hodín po spustení registrácie


Celodenný workshop, ktorý organizovala spoločnosť PERI s podporou troch lídrov v oblasti know-how z problematiky pohľadového betónu, pritiahol pozornosť vyše 150 hostí – zástupcov odbornej verejnosti z viac ako 40 spoločností z oblasti stavebníctva, ktorí si v špičke stavebnej sezóny našli čas, aby sa prišli oboznámiť s novinkami a postrehmi z praxe z oblasti pohľadového betónu. Kapacita konferenčných priestorov sa naplnila už pár hodín po spustení registrácie. Pre komfort účastníkov bolo potrebné dodatočne rozšíriť konferenčný stan o 100 m2.

Podujatie sa konalo na centrále spoločnosti PERI v Senci a pozostávalo z dvoch hlavných blokov. Ranný blok sa niesol v znamení odborných prednášok. Ako prvý vystúpil pán profesor Juraj Bilčík, vedúci Katedry betónových konštrukcií a mostov SvF STU Bratislava, ktorý účastníkov oboznámil a viedol zaujímavú diskusiu o triedach pohľadového betónu a kontrole betónu na stavbe. Nasledovala prednáška zahraničného hosťa pána Andreasa Spiegla, špecialistu na debnenie pre pohľadový betón, ktorý prednášal a diskutoval s auditóriom na tému debnenie a separačné prostriedky pre pohľadový betón. Záverečný blok patril pánovi Tomášovi Kamasovi, riaditeľovi Technického a kompetenčného centra spoločnosti CRH, ktorý sa venoval témam: zloženie betónu a požiadavky na výrobu, ukladanie a ošetrovanie pohľadového betónu. V záujme úspory vzácneho času hostí bola na začiatku prvého ranného bloku spustená online platforma, prostredníctvom ktorej mohli účastníci počas prednášok posielať svoje otázky, ktoré boli zodpovedané v diskusnom bloku.

V popoludňajších hodinách sa workshop presunul do terénu, kde sa účastníci pod vedením špecialistov zo spoločnosti PERI a CRH vzdelávali a diskutovali na piatich stanovištiach, kde boli pre nich pripravené praktické ukážky na mieru zhotoveného debnenia, debniacich dosiek pre pohľadový betón, kónusov pre pohľadový betón a komponentov do debnenia, ako aj ukážky realizácií pohľadového betónu z referenčných stavieb.

Vydarený deň uzatvorilo odovzdávanie certifikátov účastníkom, ktoré bolo sprevádzané viacerými lichotivými hodnoteniami, napr.: „V PERI o nás bolo ako vždy dobre postarané.“ „Vysoká úroveň odbornosti prednášok prekonala moje očakávania.“ Víziou PERI Slovensko je ešte väčšmi rozvíjať hodnotu „Customer proximity“ (blízkosť zákazníkovi) a aj naďalej napĺňať potreby klientov aj prostredníctvom organizácie vzdelávacích aktivít na špičkovej odbornej úrovni.