You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Alon Towers „BSR Center TLV“, Izrael

Údaje o projekte

Poloha: Tel Aviv, Izrael

 • "BSR Center TLV“ je moderný komplex kancelárií s dvomi 164 m vysokými symetrickými dvojičkami
 • Priečelie v tvare písmena X, obe veže sa najskôr zužujú a od druhej polovice smerom nahor sa opäť rozširujú

Požiadavky

 • Rýchle, bezpečné a jednoduché riešenie debnenia s prihliadnutím na ekonomickú efektívnosť
 • Vysoká kvalita a bezpečnostné štandardy ako aj tesný harmonogram výstavby s obmedzenou kapacitou využívania žeriava a kritickým časom pre armovacie práce
 • Dopredu a dozadu naklonená fasáda so zmenou uhla sklonu vo výške 80 m

Zákazník

Ashtrom Construction and Electra Construction Ltd. Joint Venture

Výhody pre zákazníka

 • Efektívne pracovné operácie aj vo veľkých výškach, s ochranou proti vetru, stavba zakrytá v čo najväčšej miere nezávisle od žeriava a počasia.
 • Boli dodržané vysoké štandardy kvality a bezpečnosti stavby, do úvahy sa bral aj tesný časový harmonogram
Dotan Hazan, vedúci projektu v Ashtrom Construction and Electra Construction Ltd. Joint Venture
Dotan Hazan
Vedúci projektu

Vášeň je základom každého úspechu: Tak, ako malý oheň hreje málo, tak s malou dávkou vášne je možné dosiahnuť len priemerné výsledky. V spoločnosti PERI sme našli vášeň - pre profesionalitu a ten najlepší servis. A naša spoločná vášeň pre dokonalosť je kľúčom k úspechu.

PERI riešenia

 • Nákladovo - efektívny koncept implementácií
  Optimálne spojenie ACS a RCS samošplhavých systémov ako aj žeriavom premiestňované CB lávky s prihliadnutím na obmedzené kapacity žeriava
 • Výstavba výškových jadier v dvoch na seba nadväzujúcich záberoch bola zladená so sledom taktov a realizáciou armovacích prác
 • Opláštenie po obvode a ochrana proti pádu horných poschodí hrubej stavby bolo realizované pomocou šplhavej ochrannej steny RCS
 • Ochrana proti pádu s integrovanými výsuvnými lávkami pre dočasné skladovanie materiálu a pre jednoduchý presun nákladu pomocou žeriava
 • Špeciálne navrhnutá rohová lávka na základe systémových požiadaviek pre debnenie šikmých pravouhlých rohov - vzhľadom ku sklonu fasády
 • PERI komplexný balík služieb plánovania, podpory na stavbe a logistiky