The Self-Climbing System ACS-R with the one-sided reinforcement scaffold in advance.

ACS Samošplhavé debnenie

Šplhanie vedené na nosníkoch s hydraulickým pohonom

ACS samošplhavé debnenie je dostupné v rôznych variantoch pre fasády, jadrá budov, šachty a naklonené mostné piliere. Tieto šplhacie prvky vedené na nosníkoch pozostávajúce zo stenového debnenia a lávok šplhajú bezpečne, pomocou integrovaného hydraulického systému bez použitia žeriava. Rýchle procesy zadebňovania, oddebňovania ako aj hydraulické šplhanie zaisťujú vysokú produktivitu a krátke trvanie záberov. Okrem toho môžu stabilné pracovné lávky prenášať vysoké zaťaženie, ako napríklad z uskladneného materiálu alebo rozdeľovača betónu. Úplne uzavreté lávky umožňujú vykonávanie prác bez ohľadu na počasie a zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti práce ako aj súčasné šplhanie viacerých zostáv.


 • Plynulé procesy nezávislé na žeriave

  zadebňovanie, oddebňovanie a hydraulické šplhanie v rýchlom pracovnom tempe

 • Práca nezávislá na počasí

  vďaka pohodlným lávkam s opláštením sú pracovníci chránení pred vetrom a nepriaznivým počasím

 • Stabilné pracovné lávky

  prenášajú veľké zaťaženie napríklad z uskladneného materiálu alebo rozdeľovača betónu

ACS v akcii


  • šplhavé zariadenie so silou zdvihu 100 kN
  • riadené a plynulé šplhanie
  • šplhanie aj mimo bežnú pracovnú dobu vďaka takmer nehlučnej šplhavej hydraulike
  • šplhavé papuče a typ kotvenia sú optimalizované pre špecifické nároky projektu, ako sú stavebné konštrukcie, zaťaženie, hrúbka stien a požadovaná pevnosť betónu
  • veľké šplhavé zostavy znižujú počet zabetónovaných prvkov kotvenia

  • prispôsobiteľná verzia s vodorovnými plošinami pre naklonené stavby ako sú mostné pylóny alebo piliere

Systémové varianty

ACS R samošplhavý systém

štandardný systém s vozíkom a zhora otvoreným debnením umožňujúcim jednoduché vloženie výstuže

ACS P lávkový systém

pre vopred zhotovované jadrá výškových budov a vežové stavby s veľkorysými skladovacími plochami

ACS G vyhotovenie so šibenicami

pre betonáž stien a stropných dosiek v jednom zábere alebo pre nasadenie pri kruhových stavbách; obe strany debnenia visia na vyložených nosníkoch

 

Projekty

Máte záujem o ACS?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj