SO244 a SO248 na diaľnici D3 Svrčinovec - Skalité - Objekt SO244 pozostáva z 8 pilierov, pričom najnižší meria 7,6 m a najvyšší 76,20 m.

SO244 a SO248 na diaľnici D3 Svrčinovec
Svrčinovec - Skalité, Slovenská republika

Úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité sa bude pýšiť najvyšším mostom na Slovensku s pilierom vysokým až 76 m. Tento gigantický projekt predstavoval pre tím PERI obrovskú výzvu z hľadiska rýchlosti, objemu dodávaného materiálu a tiež návrhu technického riešenia. Špičková koordinácia inžinierov a logistov z PERI promptne umožnila úspešný štart tohto projektu. Oba mosty majú rovnakú konštrukciu. Na debnenie základov pod piliere a žeriavy sme dodali 3 sady debnenia DOMINO s plochou 360 m². Na mostoch sa nachádzajú tri typy pilierov. Piliere s výškou do 17 m sa betónovali tak, že spodné zábery mali výšku 5 m a najvyšší záber sa dobetónoval do potrebnej výšky piliera. Piliere s výškou nad 17 m sa betónovali tak, že najprv sa vybetónoval prvý záber, ktorý mal na každom pilieri inú výšku tak, aby sa potom mohli betónovať všetky ostatné zábery na výšku 5,00 m. Šesť pilierov vysokých 8 m až 17 m má priečny rez v tvare písmena H s vonkajšími rozmermi 7 m x 1,60 m.

Zákazník

Zhotoviteľ: 
Váhostav SK, a.s.

Návrh debnenia a lešenia: 
PERI Senec, PERI Jesenice, PERI Weissenhorn

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

SO244 a SO248 na diaľnici D3 Svrčinovec - Skalité - Ing. Jozef Mariňák, stavbyvedúci, SO244 - Spološne s firmou PERI sa nám úspešne podarilo zrealizovať výstavbu pilierov a zárodkov na najvyššom moste na Slovensku. Poskytnuté debnenie splnilo všetky nároky výstavby a profesionálny prístup technikov umožnil bezproblémový priebeh realizácie.
SO244 a SO248 na diaľnici D3 Svrčinovec - Skalité - Ing. Jozef Mariňák, stavbyvedúci, SO244 - Spološne s firmou PERI sa nám úspešne podarilo zrealizovať výstavbu pilierov a zárodkov na najvyššom moste na Slovensku. Poskytnuté debnenie splnilo všetky nároky výstavby a profesionálny prístup technikov umožnil bezproblémový priebeh realizácie.
Ing. Jozef Mariňák
stavbyvedúci, SO244
Spoločne so spoločnosťou PERI sa nám úspešne podarilo zrealizovať výstavbu pilierov a zárodkov na najvyššom moste na Slovensku. Poskytnuté debnenie splnilo všetky nároky výstavby a profesionálny prístup technikov umožnil bezproblémový priebeh realizácie.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
SO244 a SO248 na diaľnici D3 Svrčinovec - Skalité - Objekt SO244 pozostáva z 8 pilierov, pričom najnižší meria 7,6 m a najvyšší 76,20 m.
SO244 a SO248 na diaľnici D3 Svrčinovec - Skalité - Objekt SO244 pozostáva z 8 pilierov, pričom najnižší meria 7,6 m a najvyšší 76,20 m.