You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou, Ladce

Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou, Ladce - Sklápacie lávky FB boli použité ako ochranné a pracovné lešenie a zároveň slúžili na podopretie stenového debnenia. Medzilávky premosťujú medzery medzi hlavnými lávkami aj pri konštantnom rozostupe kotiev. Na obrázku je vidieť použitie FB lávok pri debnení TRIO.
Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou, Ladce - Stavba medzizásobníku slinku má obdĺžnikový pôdorys a rástla postupne od základov osadených na širokopriemerových pilótach, cez podzemné podlažie až po nadzemné podlažie do výšky 23,85 m, kde je šikmá doska pod dopravníkom umiestnená do šikmých stien.
Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou, Ladce - Debnenie základov a stien s veľkým množstvom nepravidelne rozmiestnených otvorov rástlo pomocou systému DOMINO a TRIO. Stropy boli realizované použitím nosníkového stropného debnenia MULTIFLEX.
Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou, Ladce - Podzemné podlažie rástlo plynulo pomocou debnenia TRIO so zámkom BFD, ktorý panely debnenia v jednom okamihu spája, vyrovnáva a utesňuje.
Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou, Ladce - Podopretie debnenia šikmej stropnej dosky bolo realizované pomocou podperného lešenia PERI UP. Pri debnení vysokých stropov boli použité podperné veže ST 100.

Údaje o projekte

Poloha: Ladce, Slovenská republika

Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou je súčasťou investičného projektu Považskej cementárne a.s. Ladce s názvom "Doprava a skládka slinku".

Celá betónová stavba má obdĺžnikový pôdorys s 5 podlažiami a rástla postupne od základov osadených na širokopriemerových pilótach, cez podzemné podlažia až po nadzemné podlažia do výšky 23,85 m, kde je šikmá doska pod dopravníkom umiesnená do šikmých stien.

 

Požiadavky

  • Technické riešenie pre debnenie šikmej stropnej dosky
  • Promptné reagovanie na všetky požiadavky projektu

Zákazník

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Výhody pre zákazníka

  • Spolupráca s obchodným poradcom a s technikmi PERI na projekte ešte pred zahájením projektu
  • Zhotoviteľ ocenil technické riešenie, odbornosť a profesionalitu technikov, ako aj rýchle riešenie vzniknutých situácií na stavbe
  • Promptná reakcia na všetky vzniknuté situácie na stavbe
Marián Jenis, stavbyvedúci
Marián Jenis
stavbyvedúci

So spoločnosťou PERI spolupracujem už dlhé roky  nemenil by som. Som nadmieru spokojný so systémami PERI, ako aj so spoluprácou s odborným poradcom a technikmi, ktorí pri stavbe Slinkového hospodárstva 1 promptne reagovali na všetky požiadavky projektu a prinášali kreatívne riešenia v pomerne krátkom čase.

PERI riešenia

  • Steny a základy priemyselného objektu rýchlo rástli pomocou univerzálneho debnenia TRIO so zámkom BFD v celkovom množstve približne 140 t a debnenia DOMINO v celkovom množstve 16 t
  • Na stavbe boli nasadené aj ASG lávky v celkovom množstve 16 t pre stiesnené priestory, ako aj FB sklápacie lávky, ktoré slúžili ako ochranné a pracovné lešenie a zároveň slúžili aj ako podopretie stenového debnenia
  • Podperné lešenie PERI UP v kombinácii s podpernými vežami ST 100 bolo použité pri debnení šikmej stropnej dosky pod dopravníkom, ako aj pri debnení vysokých stropov