You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Obytný súbor Škultétyho, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

Projekt obytného súboru situovaného v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pozostáva z 2 podzemných a 6 až 8 nadzemných podlaží, ktoré rastú v dvoch etapách. Prvá etapa pozostáva zo 4 bytových domov a druhú etapu tvorí 5 bytových domov. Zaujímavosťou projektu je rozličná výška bytových domov, pričom niektoré horné podlažia sú ustúpené, tzv. "penthousy".

Požiadavky

  • Realizácia nadštandardných požiadaviek zhotoviteľa
  • Dodržanie ekonomických, bezpečnostných faktorov a časového harmonogramu

Zákazník

MONIERS GROUP spol. s r.o.

Výhody pre zákazníka

  • Vďaka profesionálnej koordinácii logistiky a technických služieb prebehli všetky debniace práce hladko a s ohľadom na komplexné požiadavky zákazníka, so zohľadnením časových, ekonomických a bezpečnostných faktorov.
Obytný súbor Škultétyho, Bratislava, Slovensko - Ing. Pavol Samardák, stavbyvedúci - Technický návrh debnenia prispel k rýchlej výstavbe železobetónových konštrukcií. Oceňujeme hlavne flexibilný a profesionálny prístup k technickým návrhom debnenia ako aj ústretovosť vedenia spoločnosti PERI k našim nadštandardným požiadavkám.
Ing. Pavol Samardák
Stavbyvedúci

Technický návrh debnenia prispel k rýchlej výstavbe železobetónových konštrukcií. Oceňujeme hlavne flexibilný a profesionálny prístup k technickým návrhom debnenia, ako aj ústretovosť vedenia spoločnosti PERI k našim nadštandardným požiadavkám.

PERI riešenia

  • Na stavbu bolo dodaných viac ako 500 ton materiálu a 4 770 m² debnenia DOMINO, TRIO, VARIO, RUNDFLEX, TRS, BR-lávky, ASG-lávky, FB-lávky, MULTIFLEX a ST100. Práce začali debnením základov, nasledovali dojazdy, výťahy, jímky ohrádzky, výťahové a schodiskové šachty, steny a stropy.