You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bytový dom Muchovo námestie, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava - Petržalka, Slovenská republika

Projekt Muchovo námestie leží na rovnomennom námestí v bratislavskej Petržalke. Ide o deväťpodlažný objekt s dvomi podzemnými podlažiami, ktorý je po obvode doplnený vystúpenými balkónmi a zapustenými lodžiami. Spolu 112 bytov a 13 apartmánov ponúka dostupné bývanie pre mladých ľudí.

Požiadavky

 • Rýchle a dôkladné vypracovanie PERI riešenia a dodávka debnenia a podperných systémov na stavbu
 • Vysoký dôraz na bezpečnosť pri práci
 • Maximálne hospodárna výstavba bez zbytočných časových strát

Zákazník

Skanska SK a.s., Bratislava

Výhody pre zákazníka

 • PERI inžiniering a rýchla dodávka materiálu zabezpečili plynulé napredovanie výstavby
 • Ekonomicky výhodné debnenie bez zbytočných časových strát vďaka jednostrannému spínaniu panelov
 • Systémy PERI pomohli zabezpečiť maximálnu bezpečnosť pri práci
   
Bytový dom Muchovo námestie, Bratislava, Slovensko - Spoločnosť PERI nám v technicky náročných uzloch poskytla nielen efektívne riešenie nasadenia debnenia, ale aj komplexné služby súvisiace s návrhmi jednotlivých sekcií. Spoluprácu so spoločnosťou PERI a jej obchodnými zástupcami hodnotím ako výbornú a vysoko profesionálnu.
Michal Ondák
projektový manažér

Spoločnosť PERI nám v technicky náročných uzloch poskytla nielen efektívne riešenie nasadenia debnenia, ale aj komplexné služby súvisiace s návrhmi jednotlivých sekcií. Spoluprácu so spoločnosťou PERI a jej obchodnými zástupcami hodnotím ako výbornú a vysoko profesionálnu.

PERI riešenia

 • Debniaci systém MAXIMO s jednostranným spínaním pre maximálnu efektivitu práce bol použitý najmä pre obvodové steny v podzemných podlažiach, výťahové a schodiskové šachty a vnútorné steny, pričom niektoré časti boli debnené aj pomocou systému TRIO
 • Stropy s hlavicami, prievlakmi a rôznymi výškovými úrovňami boli debnené systémom MULTIFLEX
 • Vo výťahových šachtách boli nasadené BR lávky s podvesenými plošinami
 • Debniaci systém DOMINO bol použitý pre základovú dosku a prievlaky
 • Schodiskové veže, lešenie pre vystužovanie, betonáž a podopretie stenového debnenia v podzemnom podlaží z vonkajšej strany obvodových stien boli vyskladané zo systému lešenia PERI UP Rosett