You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bytový dom Fuxova ulica, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

Bytový dom s 2 podzemnými a 24 nadzemnými podlažiami na petržalskej strane Bratislavy v blízkosti Starého mosta s výhľadom na Chorvátske rameno, na centrum mesta a Bratislavský hrad. Spolu tu bude 276 bytov s rozlohou od 34 m² do 96 m².

Návrh debnenia prebiehal v úzkej spolupráci so zhotoviteľom hrubej stavby tak, aby bol dodržaný harmonogram výstavby. Okrem toho debnenie spĺňalo požiadavky na pohľadový betón v oblasti schodísk a stĺpov v garážach.

 

Požiadavky

 • Dodržanie harmonogramu výstavby
 • Plynulý priebeh debniacich prác a možnosť rýchleho a bezpečného oddebňovania
 • Vysoká úroveň bezpečnosti pri práci

Zákazník

Čentéš Slovakia, s.r.o.
 

Výhody pre zákazníka

 • Rýchla výstavba v súlade s časovým harmonogramom, realizácia jedného podlažia trvala len 9 dní
 • Vysoká bezpečnosť pri práci
Branislav Ondák
Stavbyvedúci

Um a flexibilita tímu PERI nám pomohli dosiahnuť naše smelé a odvážne plány. Na samom začiatku bol pozitívny prístup projektantov a vyššieho dodávateľa stavby firmy Strabag. Vďaka tomu sme mohli spoločne s firmou PERI podrobne rozanalyzovať jednotlivé nasadenia debniaceho materiálu s prihliadnutím na čas výstavby a ekonomiku. Dnes môžeme povedať, že využitie kombinácie debnenia TRIO a VARIO a stropných systémov MULTIFLEX a SKYDECK nám výrazne pomohli naplniť očakávané ciele. V prípade potreby boli ľudia z PERI ihneď pripravení na dohľad nad efektívnym využitím materiálu.

PERI riešenia

 • Vzájomne kombinovateľné debnenie stien TRIO a VARIO GT 24 na urýchlenie procesu výstavby
 • Na dosiahnutie vysokej kvality pohľadového betónu pri debnení stien schodiskových priestorov a stĺpov v garáži bolo tiež použité debnenie VARIO GT 24
 • Systém SKYDECK umožnil vďaka mechanizmu s padacími hlavami oddebnenie už po niekoľkých dňoch, pričom stojky ostávajú podopierať stropnú dosku. To výrazne prispelo k urýchleniu a zefektívneniu prác a realizácia jedného podlažia trvala len 9 dní
 • Bezpečný výstup na pracovisko zabezpečovala schodisková veža PERI UP Rossett, ktorá bola postavená najprv na teréne, potom na stropnej doske a počas výstavby nadzemných podlaží na vysunutej lávke zo systému VARIOKIT
 • Na debnenie obvodových stien boli po celom obvode nasadené lávky ASG, ktoré zároveň plnili aj bezpečnostnú funkciu
  Vysunuté plošiny naprojektované na mieru v PERI zabezpečovali presun materiálu medzi podlažiami
 • Na podlahy vo výťahových šachtách boli v montážnej hale v Senci zhotovené a následne dodané na stavbu šachtové lávky BR vrátane podvesených podláh, z ktorých je možné kontrolovať a podľa potreby aj upravovať finálny povrch stien