All heights, all cross-sections, regardless whether square or rectangular-shaped

VARIO GT 24 Stĺpové debnenie

Pre vysoké požiadavky na pohľadový betón

VARIO GT 24 vie byť individuálne prispôsobené požiadavkám projektu. Stĺpové debnenie sa skladá z debniacich nosníkov, oceľových závor a ľubovoľnej požadovanej preglejky, a preto sa dá plynule prispôsobovať požadovaným prierezom. To platí aj pre výšku betonáže a tlak čerstvého betónu. Vďaka slobodnej voľbe preglejky a dizajnu špecifickému pre projekt je obzvlášť vhodné, keď sú kladené vysoké požiadavky na povrchy pohľadového betónu. Špeciálne tvary ako aj kužeľovité tvary stĺpov môžu byť dosiahnuté aj s kĺbovou závorou GRV.


  • Plynulé prispôsobenie

    pre štvorcové a obdĺžnikové prierezy stĺpov s individuálnymi rozmermi

  • Pre pohľadový betón

    vďaka konštrukcii na mieru a akejkoľvek preglejke

  • Pre vysoký tlak betónu

    vďaka individuálnemu rozmiestneniu debniacich nosníkov a oceľových závor

Údaje o produkte

Projekty

Máte záujem o VARIO GT 24?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj