You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bory Home, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

Projekt Bory Home so svojimi 10 bytovými domami, 300 bytovými jednotkami a so 450 parkovacími miestami ašpiruje na to, aby sa stal novou mestskou štvrťou, ktorá rozšíri severozápadnú časť Bratislavy a ponúkne mnoho nových možností.

 

Požiadavky

 • Dodávka veľkého množstva materiálu PERI na stavbu, keďže sa z dôvodu urýchlenia výstavby realizovali všetky bytové jednotky súčasne
 • Výroba BR lávok priamo na mieru projektu a ich dodávka priamo na stavbu

Zákazník

MONIERS GROUP spol. s r.o., Bratislava

Výhody pre zákazníka

 • Vďaka sieti skladov PERI bolo možné pre zhotoviteľa zabezpečiť plynulú dodávku materiálu aj vo veľkom množstve
 • Proaktívny prístup k riešeniu neočakávaných situácií na stavbe
Anton Ladňák, stavbyvedúci
Anton Ladňák
Stavbyvedúci

V spolupráci s dokonale špecializovanými technikmi spoločnosti PERI a využitím ich debniacich systémov je aj realizácia rozsiahlych a kolosálnych projektov priam triviálna. Flexibilita, promptnosť a bezchybnosť sú základom kvalitnej a efektívnej spolupráce pri výstavbe novej mestskej obytnej štvrte Bory Home.

PERI riešenia

 • Pri nosných železobetónových konštrukciách s hrúbkou 250 mm - 300 mm bolo nasadených 480 m2 obojstranného debnenia TRIO
 • Stĺpové prvky nosného systému podzemného podlažia boli debnené pomocou stĺpového debnenia QUATTRO
 • Do konca júla 2017 bolo pre účely realizácie stropných dosiek vyvezených
  8 000 m2 nosníkového debnenia MULTIFLEX
 • Základným bezpečnostným prvkom na okraji stavby boli FB lávky, ktoré boli zároveň nasadené aj pri debnení obvodových stien
 • Lávky BR pre podlahy vo výťahových šachtách boli vyrobené na mieru projektu a dodané priamo na stavbu