You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Blumental rezidencia, Bratislava

Blumental rezidencia, Bratislava - Pozdĺž ulíc Mýtna a Radlinského vyrastajú byty, obchodné a kancelárske priestory, ako aj úplne nové námestie. Stavba sa nachádza v blízkosti centra hlavného mesta, neďaleko od kultúrnych zariadení, nákupných centier, Medickej záhrady a zároveň má priame napojenie na hlavné uzly mestskej dopravy a hlavnej vlakovej stanice.
Blumenta rezidencia, Bratislava - Na stavbu bolo dodaných spolu viac ako 380 t systémov TRIO, DOMINO, MULTIFLEX, vrátane systémov QUATTRO a TRS použitých pri debnení stĺpov.
Blumental rezidencia, Bratislava - Stropy, prievlaky a hlavice boli debnené sropným systémom MULTIFLEX v kombinácii s podperným systémom ST 100, kvôli stabilite stropného systému a z dôvodu šikmej základovej dosky. Vo výťahových šachtách boli nasadené BR lávky s podvesnými plošinami a debnenie TRIO.
Blumental rezidencia, Bratislava - Vo výťahových šachtách boli použité BR lávky s podvesnými plošinami, výťahové šachty a vnútorné steny rástli pomocou systému TRIO.
Blumental rezidencia, Bratislava - Univerzálne rámové debnenie TRIO bolo používané pri debnení stien a šácht. Pri debnení šácht bolo TRIO skombinované so šachtovými prvkami pre rýchle oddebnenie vnútra šachty.

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

Polyfunkčný objekt, ktorý vyrastá pozdĺž ulice Radlinského, bude rozdelený do troch blokov s celkovo 75 bytmi, ktoré majú rôzne výmery od jednoizbových až po luxusné 4- až 5- izbové. Každý byt má balkón, lodžiu alebo terasu a stropné chladenie.

Umiestnenie novostavby je priam výnimočné. Nachádza sa v blízkosti centra hlavného mesta, neďaleko od kultúrnych zariadení, nákupných centier a Medickej záhrady.

Požiadavky

 • Rýchle dodanie materiálu z jedného zdroja
 • Dodržanie maximálnej úrovne bezpečnosti

Zákazník

Zhotoviteľ: MONIERS GROUP, spol. s r.o.

Výhody pre zákazníka

 • Rýchle dodanie materiálu z jedného zdroja pri dodržaní maximálnej úrovne bezpečnosti
 • Podpora od technických inžinierov, ktorí reagovali veľmi flexibilne na každú novú požiadavku
 • K úspešnému priebehu projektu prispeli aj služby Service teamu, ktorého hlavným poslaním bolo znížiť dodatočné náklady pomocou školení priamo na stavbe
Pavol Samardák, stavbyvedúci MONIERS GROUP, spol. s r.o.
Pavol Samardák
stavbyvedúci

Nakoľko je stavba situovaná na veľmi stiesnenom priestore a projektovaná dokumentácia je odovzdávaná postupne, chcel by som vyzdvihnúť technikov, ktorí svojimi rýchlymi technickými riešeniami vo veľkej miere prispievajú k napredovaniu stavby.

PERI riešenia

 • Pri jednostrannom debnení, pri debnení stien a šácht bol použitý systém TRIO
 • Debnenie TRIO bolo kombinované pri šachtách so šachtovými prvkami pre rýchle oddebnenie vnútra
 • Vo výťahových šachtách boli použité BR lávky s podvesnými plošinami a vnútorné steny stavby rástli pomocou systému TRIO
 • Debnenie stĺpov s rozmermi 400 x 400 mm a s výškou 5,5 m bolo realizované pomocou systému QATTRO a stĺpy s rozmermi 800 x 400 mm a s výškou 4,50 m pomocou stĺpového debnenia TRIO
 • Stropy, prievlaky a hlavice boli debnené stropným systémom MULTIFLEX v kombinácii s podperným systémom ST 100, hlavne kvôli stabilite stropného systému a z dôvodu šikmej základovej dosky.
 • Debnenie stien rámp do garáže bolo realizované kombináciou systémov TRIO a RUNDFLEX do výšky 2,60 m.
 • Pri jednostrannom debnení stien v mieste rampy bol použitý systém TRIO, stabilizovaný pomocou stabilizátorov RS 1000, vysokoúnosných vzpier SLS a univerzálnych oceľových závor SRU. Debnenie v tomto mieste siahalo do výšky záberu 6,37 m a betonáž sa realizovala v 3 záberoch.