Diaľničný most cez rieku Dráva, Osijek, Chorvátsko - kombinácia šplhavého systému CB a RCS

Diaľničný most cez rieku Dráva
Osijek, Chorvátsko

Výstavba nového úseku diaľničného mosta A5 na východe Chorvátska s dĺžkou 2 485 m tvorila tri hlavné polia zaveseného mosta, jeden cez rieku Dráva a dve predpolia nad záplavovou oblasťou. Každý z mostov predmostia je dlhý 1 000 m navrhnutý ako nosný most so šírkou 35 m. Tvoria ho prefabrikované predpäté betónové nosníky. Nosníky sú osadené na masívnych kruhových železobetónových pilieroch s priemerom 180 cm s hlavou piliera v tvare hríba. Tri časti zaveseného mosta s rozpätím 100 m/ 220 m/ 100 m nesú dva pylóny v tvare písmena A s výškou 75 m. Vozovka so spriahnutou oceľovou konštrukciou.

Zákazník

Zhotoviteľ:
Skladgradnja d.o.o. Split (mostovka a predmostie)
Viadukt d.d. Zagreb (pylóny)

 

 

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Ante Sabljić
Stavbyvedúci pre mostovku
Tak ako už roky predtým nám PERI aj pri tomto projekte poskytlo podporu. Riešenie so systémom VARIOKIT ideálnym spôsobom skombinovalo funkčnosť, flexibilitu, spoľahlivosť a rýchlu montáž. Vďaka rýchlemu porozumeniu a praktickému riešeniu sme vedeli optimálne naplniť všetky technické požiadavky projektu a ako zvyčajne PERI riešenie zobralo do úvahy všetky požadované detaily.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.
Hľadať kontakt na predaj
Diaľničný most cez rieku Dráva, Osijek, Chorvátsko - kombinácia šplhavého systému CB a RCS
Diaľničný most cez rieku Dráva, Osijek, Chorvátsko - kombinácia šplhavého systému CB a RCS