PERI UP Priemyselné lešenie

Bezpečné pracovné plošiny pre širokú škálu požiadaviek

Základné prvky lešenárskej stavebnice PERI UP možno použiť na stavbu bezpečných pracovných plošín so širokým rozsahom požiadaviek. Vďaka pravidelnému metrickému rastru, možnosti zmeny smeru podláh a možnosti pripevnenia ďalších prvkov na stĺpiky a horizontály je konštrukcia lešenia vysoko prispôsobiteľná miestnym podmienkam. Dokonca aj zložité technické systémy alebo nezvyčajné tvary budov môžu byť obstavané lešením bezpečným a prispôsobivým spôsobom. Gravity Lock, samoistiaca podlaha a nízka hmotnosť prvkov tiež uľahčujú rýchlu montáž pracovných plošín. Pracovné plochy môžu byť pokryté ako celok bez akýchkoľvek medzier a bez akýchkoľvek výškových rozdielov medzi podlahami. Kritické body
sú jednoducho prerobené, čím sa od začiatku eliminuje potenciálne nebezpečenstvo zakopnutia. Okrem integrovaných bezpečnostných a montážnych funkcií základných prvkov lešenárskej stavebnice PERI UP zabezpečujú spoľahlivosť plánovania digitálne riešenia ako PERIpath, SET alebo XR App.

Vďaka jednoduchej kombinovateľnosti s VARIOKIT stavebnicou pre inžinierske stavby existuje
aj možnosť skladby hospodárnej a všestrannej robustnej lešenárskej stavebnice, ktorá ponúka ešte viac možností použitia.

 

 


 • Vysoký stupeň bezpečnosti práce

  vďaka kompletnej ochrane na okrajoch a nešmykľavým podlahám

 • Rovné a uzavreté pracovné plochy

  vďaka dôslednému systémovému modulu po 25 cm – takmer bez medzier a bez výškových odskokov v podlahách

 • Rýchla montáž

  vďaka systému Gravity Lock, samoistiacim podlahám a ľahkým prvkom

 • Hospodárne kombinovateľné so stavebnicou VARIOKIT

  vďaka jednotnému 25 cm alebo 12,5 cm rastru a prenajímateľným systémovým prvkom

PERI UP Priemyselné lešenie v akcii

 • Široká škála doplnkových systémových prvkov, príslušenstva pre rôzne aplikácie a možnosť integrácie ďalších modulových systémov umožňujú vysoký stupeň rozmanitosti aplikácií.

 • Počas používania zaisťujú protišmykové perforované podlahy, obvodové zábradlia a žlté podlahové zarážky vysoký stupeň bezpečnosti pri práci.

 • Samoistiace spojenie horizontál v styčníku lešenia (Gravity Lock) a integrovaný istiaci zámok v podlahách môžu urýchliť proces montáže.

Projekty

Máte záujem o PERI UP?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj