Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou, Ladce, FB lávky, TRIO

Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou
Ladce, Slovenská republika

Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou je súčasťou investičného projektu Považskej cementárne, a.s., Ladce s názvom "Doprava a skládka slinku".

Celá betónová stavba má obdĺžnikový pôdorys s 5 podlažiami a rástla postupne od základov osadených na širokopriemerových pilótach, cez podzemné podlažia až po nadzemné podlažia do výšky 23,85 m, kde je šikmá doska pod dopravníkom umiesnená do šikmých stien.

Zákazník

Zhotoviteľ: 
ViOn, a.s.

 

 

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Marián Jenis, stavbyvedúci
Marián Jenis, stavbyvedúci
Marián Jenis
stavbyvedúci
So spoločnosťou PERI spolupracujem už dlhé roky, nemenil by som. Som nadmieru spokojný so systémami PERI, ako aj so spoluprácou s odborným poradcom a technikmi, ktorí pri stavbe Slinkového hospodárstva 1 promptne reagovali na všetky požiadavky projektu a prinášali kreatívne riešenia v pomerne krátkom čase.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.
Hľadať kontakt na predaj
Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou, Ladce, FB lávky, TRIO
Medzizásobník slinku s expedičnou hubicou, Ladce, FB lávky, TRIO