Kostol sv. Filipa a Jakuba
Nová Dedinka, Slovenská republika

V obci Nová Dedinka s takmer 3.000 obyvateľmi vyrástol nový kostol s väčšou kapacitou, ako má historický kostol.

Zákazník

STI-MAC s.r.o.

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj