You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SO244 a SO248 na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

Údaje o projekte

Poloha: Svrčinovec - Skalité, Slovenská republika

Úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité sa bude pýšiť najvyšším mostom na Slovensku s pilierom vysokým až 76 m. Tento gigantický projekt predstavoval pre tím PERI obrovskú výzvu z hľadiska rýchlosti, objemu dodávaného materiálu a tiež návrhu technického riešenia. Špičková koordinácia inžinierov a logistov z PERI promptne umožnila úspešný štart tohto projektu. Oba mosty majú rovnakú konštrukciu. Na debnenie základov pod piliere a žeriavy sme dodali 3 sady debnenia DOMINO s plochou 360 m². Na mostoch sa nachádzajú tri typy pilierov. Piliere s výškou do 17 m sa betónovali tak, že spodné zábery mali výšku 5 m a najvyšší záber sa dobetónoval do potrebnej výšky piliera. Piliere s výškou nad 17 m sa betónovali tak, že najprv sa vybetónoval prvý záber, ktorý mal na každom pilieri inú výšku tak, aby sa potom mohli betónovať všetky ostatné zábery na výšku 5,00 m. Šesť pilierov vysokých 8 m až 17 m má priečny rez v tvare písmena H s vonkajšími rozmermi 7 m x 1,60 m.

Požiadavky

Na výstavbu týchto pilierov sme dodali tri sady debnenia VARIO na prekladaných lávkach CB 240. Štyri piliere vysoké 27 m až 32 m sú tvorené z dvojice stien, ktoré majú medzi sebou medzeru 1,50 m, vonkajšie rozmery každej steny sú 7,00 m x 0,90 m. Na tieto pilere sme
dodali štyri sady debnenia VARIO na šplhavých lávkach RCS. Päť pilierov vysokých 47 m až 76 m je tvorených z dvojice stien, ktoré sú do výšky 20 m pod hlavicou piliera spojené priečkou hrubou 0,80 m a vytvárajú tak tvar písmena H a ktoré majú medzi sebou
medzeru 2,30 m. Vonkajšie rozmery každej steny sú 7 m x 1 m. Na tieto pilere sme dodali päť sád debnenia VARIO na šplhavých lávkach RCS. Šplhavé debnenie VARIO na lávkach zo systému RCS bolo na Slovensku použité po prvýkrát. Na vystužovanie pilierov bolo použitých celkom sedem sád lešenia PERI UP Rosett. Na výstup z terénu do úrovne debnenia boli pri pilieroch nasadené schodiskové veže PERI UP Rosett. Betonáž zárodkov prebiehala v troch záberoch.

Zákazník

Zhotoviteľ: Váhostav SK, a.s.
Návrh debnenia a lešenia: PERI Senec, PERI Jesenice, PERI Weissenhorn

Výhody pre zákazníka

  • Špičkové systémové riešenie pre najvyšší most na Slovensku vďaka nekonečným možnostiam a flexibilite materiálu PERI
  • Splnenie požiadaviek na rýchlosť výstavby a kvalitu debnenia pilierov a zárodkov
SO244 a SO248 na diaľnici D3 Svrčinovec - Skalité - Ing. Jozef Mariňák, stavbyvedúci, SO244 - Spološne s firmou PERI sa nám úspešne podarilo zrealizovať výstavbu pilierov a zárodkov na najvyššom moste na Slovensku. Poskytnuté debnenie splnilo všetky nároky výstavby a profesionálny prístup technikov umožnil bezproblémový priebeh realizácie.
Ing. Jozef Mariňák
stavbyvedúci, SO244

Spoločne s firmou PERI sa nám úspešne podarilo zrealizovať výstavbu pilierov a zárodkov na najvyššom moste na Slovensku. Poskytnuté debnenie splnilo všetky nároky výstavby a profesionálny prístup technikov umožnil bezproblémový priebeh realizácie.

SO244 a SO248 na diaľnici D3 Svrčinovec - Skalité - Ing. Martin Deák, stavbyvedúci SO248 - "Firma PERI splnila vysoké požiadavky na rýchlosť výstavby a kvalitu debnenia na pilieroch a zárodkoch. Taktiež technická podpora na stavbe bola na vysokej úrovni."
Ing. Martin Deák
stavbyvedúci, SO248

Firma PERI splnila vysoké požiadavky na rýchlosť výstavby a kvalitu debnenia na pilieroch a zárodkoch. Taktiež technická podpora na stavbe bola na vysokej úrovni.

PERI riešenia

V prvom zábere sa vybetónovala spodná doska so stenami do výšky 1,50 m. V druhom zábere sa vybetónovali steny až po úroveň styku s hornou doskou. V treťom zábere sa vybetónovala horná doska. Pri projektovaní debnenia pilierov museli inžinieri PERI zobrať do úvahy aj osadenie kotiev v poslednom zábere na realizáciu zárodkov. Podperná konštrukcia bola vytvorená z oporných rámov SB pospájaných s oceľovými závorami a lešenárskymi rúrkami do samostatných celkov, ktoré sa zmotnovali v teréne a osadili pomocou žeriava. Na túto podpernú konštrukciu boli osadené oceľové l-profily a vytvorená podlaha z reziva. Samotné debnenie bolo vytvorené z nosníkového debnenia VARIO, ktoré bolo doplnené v druhom a treťom zábere
o podpernú konštrukciu vytvorenú zo systému VARIOKIT. V treťom zábere bolo debnenie hornej dosky v komore podopreté vežami ST 100 a PERI UP Rosett. Spoločnosť PERI celkovo dodala šesť sád podpernej konštrukcie a päť sád debnenia zárodkov.
Na výstup z výťahov na hornú dosku mostovky profesionáli z tímu PERI navrhli a dodali unikátne zavesené lešenia PERI UP Rosett. Krajné polia boli realizované na pevnej skruži. V týchto poliach bolo na debnenie mostovky nasadené debnenie VARIO,
pri ktorom sa osvedčilo riešenie s rektifikovateľnými tlakovými vzperami SLS. Nekonečné možnosti a flexibilita materiálu PERI tak vyústili do špičkového systémového riešenia pre najvyšší most na Slovensku.