You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Diaľničný most V12 cez rieku Rio Sordo, Portugalsko

Údaje o projekte

Poloha: Vila Real, Portugalsko

Diaľničný most cez rieku Rio Sordo v pohorí Marão.

Návrh: Most s piatimi poliami a dvoma oddelenými mostovkami komorového prierezu
Požiadavky na výstavbu: metóda letmej betonáže, podperná konštrukcia pre krajné polia

Celková dĺžka: 412 m

Požiadavky

  • Rozšírenie mostovky od 16 m do 19,40 m
  • 72 m dlhé debnenie mostovky v bodoch s osovými rozostupmi medzi 10 až 24 m

Zákazník

INFRATÚNEL, Construtores do Túnel do Marão A.C.E., Porto

Výhody pre zákazníka

  • Zníženie nákladov na materiál a čas montáže pri podperných konštrukciách
  • Maximálne prispôsobenie sa požiadavkám projektu vďaka modulovému systému VARIOKIT
  • Rýchla montáž v súlade s požiadavkami projektu
F. Paiva, A. Monteiro, J. Campos, P. Rosa, J. Marques, L. Fidalgo
Vedenie stavby

Podperná konštrukcia v krajných poliach bola kvôli obtiažnemu terénu najväčšou výzvou. S debnením VARIOKIT a zvlášť s vysokoúnosnými vežami VST sme získali riešenie, ktoré sa dalo presne prispôsobiť výške základov. Práce na stavbe mohli byť realizované bezpečne a rýchlo.

PERI riešenia

  • 30 m vysoká podperná konštrukcia tvorená vysokoúnosnými podpernými vežami VARIOKIT
  • CB/ VARIOKIT šplhavé debnenie pre piliere
  • Oporné rámy SB pre stoly pilierov
  • Debnenie a podperné konštrukcie pre štyri krajné polia mostovky so systémom VARIOKIT
  • Bezpečná montáž vďaka systému pracovného lešenia PERI UP Rossett