You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Diaľničný most cez rieku Dráva, Chorvátsko

Údaje o projekte

Poloha: Osijek, Chorvátsko

 • Výstavba nového úseku diaľničného mosta A5 na východe Chorvátska s dĺžkou 2 485 m tvorila tri hlavné polia zaveseného mosta, jeden cez rieku Dráva a dve predpolia nad záplavovou oblasťou.
 • Každý z mostov predmostia je dlhý 1 000 m navrhnutý ako nosný most so šírkou 35 m
 • Tvoria ho prefabrikované predpäté betónové nosníky
 • Nosníky sú osadené na masívnych kruhových železobetónových pilieroch s priemerom 180 cm s hlavou piliera v tvare hríba
 • Tri časti zaveseného mosta s rozpätím 100 m/ 220 m/ 100 m nesú dva pylóny v tvare písmena A s výškou 75 m
 • Vozovka so spriahnutou oceľovou konštrukciou

Požiadavky

 • Kruhový pilier s polomerom 180 cm a hlavou v tvare hríba
 • Debnenie podzemných častí predpätého betónového nosníka v tvare písmena I
 • Železobetónové vonkajšie rímsy a rímsy na strednej časti dvoch oddelených mostoviek
 • Šplhavé debnenie pre pylóny s neustále sa meniacim prierezom
 • Krátky čas výstavby, najrýchlejšie možné prispôsobenie debnenia existujúcemu prierezu

Zákazník

Zhotoviteľ
Skladgradnja d.o.o. Split (mostovka a predmostie)
Viadukt d.d. Zagreb (pylóny)

Výhody pre zákazníka

 • Prispôsobivé všetkým technickým požiadavkám
 • Rýchla a jednoduchá montáž ako aj manipulácia
 • Použité prenajímateľné systémové komponenty
Ante Sabljić, Site Manager
Ante Sabljić
Stavbyvedúci pre mostovku

Tak ako už roky predtým nám PERI aj pri tomto projekte poskytlo podporu. Riešenie so systémom VARIOKIT ideálnym spôsobom skombinovalo funkčnosť, flexibilitu, spoľahlivosť a rýchlu montáž. Vďaka rýchlemu porozumeniu a praktickému riešeniu sme vedeli optimálne naplniť všetky technické požiadavky projektu a ako zvyčajne PERI riešenie zobralo do úvahy všetky požadované detaily.

Anto Vranjković, Site Manager
Anto Vranjković
Stavbyvedúci pre pylóny

V spoločnosti PERI sme našli kompetentného a vhodného partnera. Šplhavé debnenie PERI bolo pre nás veľmi ekonomicky výhodným riešením a zároveň zabezpečilo krátky časový cyklus medzi jednotlivými zábermi. Použitie PERI technológií je celkovo veľmi praktické a vysokú úroveň bezpečnosti sme vedeli dosiahnuť vďaka prenajímateľným častiam. Okrem toho by sme chceli pochváliť podporu, ktorú poskytli nášmu stavebnému tímu PERI inžinieri pred ako aj počas výstavby.

PERI riešenia

 • Maximálne variabilné a spoľahlivé VARIOKIT riešenie s krátkym časom montáže
 • Optimálne šplhavé debnenie pre skrátenie času výstavby
 • Hospodárne riešenie vďaka maximálnemu množstvu prenajímateľných systémových prvkov
 • Optimálna podpora PERI inžinierov pre stavebný tím