You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stanica Capitol Hill, USA

Údaje o projekte

Poloha: Seattle, Spojené štáty

 • Rozšírenie mestskej tranzitnej dopravy v meste Seattle o 5 km a 2 nové stanice
 • 100 m dlhá stanica Capitol Hill v hĺbke 18 m
 • Masívne oceľové rúry rozopierajú podzemnú stavbu v dvoch úrovniach

Požiadavky

 • Jednostranná konštrukcia pre debnenie stien tunela
 • Realizácia masívnych až 1,70 m hrubých nosníkov a 1,20 m hrubého stropu tunela
 • Dokončenie projektu v rámci rozpočtu
 • Inštalácia a betonáž masívnych oceľových rúr s priemerom 1,00 m a 1,50 m

Zákazník

Turner Construction, Seattle, USA

Výhody pre zákazníka

 • Menšie množstvo spojov, minimalizácia času montáže a úspora nákladov vďaka monolitickej výstavbe stien a železobetónovým nosníkom
 • Úspora času a nákladov vďaka optimalizovanej metóde výstavby ako aj prenajímateľným systémovým prvkom, ktoré boli dostupné v priebehu veľmi krátkej doby
Kevin Whalen, stavbyvedúci: Stanica Capitol Hill, Seattle, USA
Kevin Whalen
Stavbyvedúci

Vďaka nášmu spoločnému riešeniu debniaceho vozíka bolo možné dodržať harmonogram stavby a neprekročiť plánované náklady. Navyše sme ocenili vysokú mieru bezpečnosti na stavbe a oveľa nižšiu prácnosť v porovnaní s bežným debnením. Možnosť betonáže stien a stropu s jednou pracovnou špárou v jednom zábere napomohla k zlepšeniu pracovných výkonov a umožňovala zároveň realizovať ďalšie úkony na spodných úsekoch.

PERI riešenia

 • Návrh a realizácia debniaceho vozíka PERI z prvkov stavebnice pre inžinierske stavby VARIOKIT, slúžila na dočasné podopretie pri montáži rozopretia z oceľových rúr stien debnených z jednej strany ako aj na prenos veľkých zaťažení betónu do okrajových trámov.
 • Dve úrovne stavby s tromi rôznymi výškami debnenia
 • Debniaci vozík bolo možné obsluhovať hydraulicky a pomocou valčekových ložísk posúvať v pozdĺžnom smere popri železobetónových okrajových trámoch na spodnej úrovni
 • Vysokoúnosné podpery HD 200 slúžili na bočné podopretie
 • Komplexné riešenie projektu použitím debnenia a lešenia z rozsiahleho PERI portfólia produktov