Stanica Capitol Hill, Seattle, USA - debniaci vozík VARIOKIT zabezpečil rýchly postup betonáže.

Stanica Capitol Hill
Seattle, Spojené štáty

Rozšírenie mestskej tranzitnej dopravy v meste Seattle o 5 km a 2 nové stanice. 100 m dlhá stanica Capitol Hill v hĺbke 18 m. Masívne oceľové rúry rozopierajú podzemnú stavbu v dvoch úrovniach.

Zákazník

Turner Construction, Seattle, USA

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Kevin Whalen, stavbyvedúci: Stanica Capitol Hill, Seattle, USA
Kevin Whalen, stavbyvedúci: Stanica Capitol Hill, Seattle, USA
Kevin Whalen
Stavbyvedúci
Vďaka nášmu spoločnému riešeniu debniaceho vozíka bolo možné dodržať harmonogram stavby a neprekročiť plánované náklady. Navyše sme ocenili vysokú mieru bezpečnosti na stavbe a oveľa nižšiu prácnosť v porovnaní s bežným debnením. Možnosť betonáže stien a stropu s jednou pracovnou špárou v jednom zábere napomohla k zlepšeniu pracovných výkonov a umožňovala zároveň realizovať ďalšie úkony na spodných úsekoch.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.
Hľadať kontakt na predaj
Stanica Capitol Hill, Seattle, USA - debniaci vozík VARIOKIT zabezpečil rýchly postup betonáže.
Stanica Capitol Hill, Seattle, USA - debniaci vozík VARIOKIT zabezpečil rýchly postup betonáže.