You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Univerzitný kampus UTEC, Peru

Údaje o projekte

Poloha: Lima, Peru

 • Budova Univerzity UTEC (Universidad de Ingeniería y Tecnología) postavená vo veľkom štýle v Barrance, meste v južnej časti okresu Lima
 • 10-poschodová a takmer 50 m vysoká stavba s učebňami, konferenčnou miestnosťou, laboratóriami, administratívnymi priestormi, kabinetmi pre profesorov, jedálňou ako aj s kultúrnym centrom s priestorom pre rôzne vystúpenia a knižnica. Ďalšie 2 podzemné úrovne tvoria sklady a parkovacie miesta.

Požiadavky

 • Architektonicky náročná stavba s kaskádami, naklonenou vonkajšou fasádou a pohľadovým betónom
 • Extrémne krátky čas výstavby: 15 mesiacov pre debnenie 40 000 m³ a armovanie 4 500 t ocele
 • Obmedzené využívanie len 3 žeriavov

Zákazník

Graña y Montero S.A., Lima

Výhody pre zákazníka

 • Nadľudský pracovný výkon a vysoká kvalita vďaka využitiu systémov PERI presne podľa požiadaviek projektu
 • Obmedzená možnosť využívania žeriava a krátky čas na debnenie boli vyriešené ľahkými debniacimi panelmi LIWA a DOMINO, ktoré sa bežne montujú ručne
 • Najvyšia kvalita pohľadového betónu vďaka VARIO GT 24
 • Stropné nosníkové debnenie MULTIFLEX na optimálny postup pri debnení kaskádových stropných dosiek s rôznymi hrúbkami, tvarmi pôdorysov a výškami podlaží
 • Prenos veľkého zaťaženia z výšky viacerých podlaží najmä v mieste naklonenej severnej fasády pomocou podperných veží PERI UP - maximálne prispôsobenie geometrii stavby prostredníctvom modulového nosníkového systému s 25 cm rastrom
 • Vyložené zostavy konzol VARIOKIT ako založenie pre podpernú konštrukciu v oblasti naklonenej vonkajšej fasády
Humberto Cueva Carrascal, stavbyvedúci, Univerzitný kampus UTEC, Lima, Peru
Humberto Cueva Carrascal
stavbyvedúci

Nasadené systémy PERI nám umožnili dosiahnuť enormné pracovné výkony a zákazníkom požadovanú kvalitu zhotovenia.

PERI riešenia

 • Komplexné riešenie debnenia a lešenia na mieru projektu
 • Dodávky v súlade s požiadavkou na množstvo materiálu
 • Použité systémy PERI presne podľa požiadaviek stavby