Bory Home, Bratislava

Bory Home
Bratislava, Slovenská republika

Projekt Bory Home so svojimi 10 bytovými domami, 300 bytovými jednotkami a so 450 parkovacími miestami ašpiruje na to, aby sa stal novou mestskou štvrťou, ktorá rozšíri severozápadnú časť Bratislavy a ponúkne mnoho nových možností.

Zákazník

MONIERS GROUP spol. s r.o., Bratislava

 

 

 

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Anton Ladňák, stavbyvedúci
Anton Ladňák, stavbyvedúci
Anton Ladňák
Stavbyvedúci
V spolupráci s dokonale špecializovanými technikmi spoločnosti PERI a využitím ich debniacich systémov je aj realizácia rozsiahlych a kolosálnych projektov priam triviálna. Flexibilita, promptnosť a bezchybnosť sú základom kvalitnej a efektívnej spolupráce pri výstavbe novej mestskej obytnej štvrte Bory Home.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.
Hľadať kontakt na predaj
Bory Home, Bratislava
Bory Home, Bratislava