You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT tunelový debniaci vozík VTC

O produkte

So systémovými prvkami VARIOKIT môžu byť hospodárne realizované tunelové debniace vozíky, ktoré sú presne prispôsobené potrebám konkrétnych stavieb. Požiadavky ako napríklad voľný prejazd pre nákladné autá alebo jednostranné debnenie sú ľahko splnené. Dodatočné prvky pre zdvíhanie, spúšťanie a posun sú takisto dostupné v nájomných skladoch ako aj pracovné plošiny a výstupy. Potrebné technické príslušenstvo, ako napr. pripojenie pre pumpy pre betonáž, doplňujú riešenie VARIOKIT.

VTC tunelový debniaci vozík pre hĺbené tunely
riešenie pre monolitické konštrukcie, pre tunely s jednou vodorovnou pracovnou špárou a pre členené konštrukcie

VTC tunelový debniaci vozík pre razené tunely
riešenie pre monolitické a pre členené konštrukcie

Plynulo prispôsobivé
bezmodulové, rozmerovo presné riešenia debnenia pre akékoľvek prierezy tunelov

Minimalizovaná pracovná námaha
voliteľné hydraulické a elektrické riešenia pre zadebňovanie a oddebňovanie, zdvíhanie a spúšťanie ako aj presun

Úspora nákladov na prerábanie
vysokoúnosné oceľové závory znižujú počet tiahiel v oblasti stien


Technické údaje

  • štandardné systémové prvky v potrebných dĺžkach pre riešenie debniacich vozíkov na mieru
  • vzpery pre plynulé nastavenie od 4,00 m do 9,00 m
  • malý počet typizovaných spojov a štandardizovaného zaťaženia na druh spojenia
  • rýchla montáž podľa potrieb stavby
  • ľahká a jednoduchá prestavba pri nutnom prispôsobení prierezu tunela
  • menej kotiev v stenovom debnení vďaka štandardným závorám až po UU 200
  • možnosť využitia hydrauliky pre zadebnenie a oddebnenie, ako aj pre zdvíhanie a spúšťanie
  • elektrický alebo mechanický posun