You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT vozík pre letmú betonáž VBC

O produkte

PERI VARIOKIT vozík pre letmú betonáž VBC je určený na výstavbu mostoviek a pozostáva z vysokoúnosných rámov, ktoré sú z dutých oceľových profilov pre prenos zaťaženia a z VARIOKIT štandardných komponentov pre debnenie, pracovnú lávku a plošinu ako aj pre optimálne prispôsobenie sa geometrii priečneho rezu.

Riešenie na mieru
optimalizované zaťaženie, vďaka prenajímateľnému systému stavebnice, ktroý sa prispôsobuje geometrii mosta

Jednoduché použitie
efektívne využitie v súlade s požiadavkami stavby vďaka stavebnicovému systému 

Bezpečné
vďaka modulárnym pracovným plošinám a prístupovým miestam, ktoré sú zabezpečené prostredníctvom kompatibilného systému lešenia PERI UP


Technické údaje

VBC vozík pre letmú betonáž prenáša záťaž čerstvého betónu do podpernej konštrukcie a posúva debnenie z jedného miesta betonáže na nasledujúce. V súvislosti so zmenami v priereze letmej betonáže je debnenie zložené z komponentov VARIO stenového nosníkového debnenia.

  • únosnosť betonáže až do 270 t pri štandardnom použití s dvomi hlavnými rámami
  • dĺžka sekcie až do 5,75 m
  • maximálne prispôsenie sa priečnym a pozdĺžnym sklonom
  • dá sa použiť pri oblúkových a špirálovitých ohyboch
  • optimalizácia hmotnosti tak, aby bolo zabezpečené čo najlepšie využitie materiálu
  • rozmerovo presný a tvarovo precízny výsledok debnenia vďaka zautomatizovanému nasadeniu debnenia pomocou hydraulického zariadenia
  • každý model sa dá opakovane použiť bez dodatočnej úpravy