Most Harpe Bru, Sør-Fron, Nórsko – 130 cm vysoké priečne rebrá

Most Harpe Bru
Sør-Fron (Oppland), Nórsko

Celková dĺžka zaveseného mosta: 320 m
Rozpätie medzi dvomi pylónmi: 100 m

Zákazník

JV Harpe Bru ANS
Porr Infrastructure Polska; Implenia Norge AS

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

"Prijaté riešenie s VARIOKIT vozíkmi pre letmú betonáž sa osvedčilo. Vďaka vysokej flexibilite systému sme mohli optimalizovať postup výstavby, takže potrebné pracovné úsilie pre betonáž každého záberu bolo čo najviac minimalizované. Aj to malo výrazný vplyv na predpokladaný harmonogram."
"Prijaté riešenie s VARIOKIT vozíkmi pre letmú betonáž sa osvedčilo. Vďaka vysokej flexibilite systému sme mohli optimalizovať postup výstavby, takže potrebné pracovné úsilie pre betonáž každého záberu bolo čo najviac minimalizované. Aj to malo výrazný vplyv na predpokladaný harmonogram."
Mariusz Urbanski
Stavbyvedúci
Prijaté riešenie s VARIOKIT vozíkmi pre letmú betonáž sa osvedčilo. Vďaka vysokej flexibilite systému sme mohli optimalizovať postup výstavby, takže potrebné pracovné úsilie pre betonáž každého záberu bolo čo najviac minimalizované. Aj to malo výrazný vplyv na predpokladaný harmonogram.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.
Hľadať kontakt na predaj
Most Harpe Bru, Sør-Fron, Nórsko – 130 cm vysoké priečne rebrá
Most Harpe Bru, Sør-Fron, Nórsko – 130 cm vysoké priečne rebrá