You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

RCS MP nákladná lávka

O produkte

Nákladná lávka RCS MP slúži na rýchle bezpečné premiestnenie debnenia a iného materiálu na výškových budovách. Lávka s oceľovou podlahou môže byť ukotvená do stropu alebo rozopretá stojkami MULTIPROP medzi dva stropy. Dočasné zábradlie a prídavné lešenárske rúrky poskytujú bezpečné pracovné podmienky aj pri uchytávaní stropných stolov.

Variabilné umiestnenie a pripevnenie
lávku je možné umiestniť kdekoľvek na budove a ukotviť do stropu alebo rozoprieť medzi dva stropy

Bezpečnosť na celej ploche
s protišmykovými podlahami z rebrovaného plechu a zábradlím z mreží LPS na obvode

Rýchla montáž
zostava je vopred zmontovaná, mreže sa jednoducho nasadia a zaistia čapmi


Technické údaje

  • lávka RCS MP 375 s vyložením 3,75 pre prepravu stropných stojok a panelového stropného debnenia
  • lávka RCS MP 550 s vyložením 5,50 m pre prepravu veľkoplošných stropných stolov
  • kotvenie nosných profilov RCS kotvami alebo tiahlami DW 15 cez stropnú dosku; alternatívne rozopretie
  • nosných profilov medzi dva stropy stojkami MULTIPROP
  • minimálna šírka 2,52 m; pri verzii s rozopretím je možné svetlú šírku zväčšiť na 3,00 m usporiadaním závor pod stojkami