You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Warsaw Spire, Poľsko

Údaje o projekte

Poloha: Warsaw, Poľsko

 • 220 m vysoká kancelárska veža (vrátane antény) - je najvyššou dokončenou kancelárskou budovou v Poľsku
 • 47 nadzemných podlaží s výškou 2,70 m a 5 podzemných podlaží
 • Náročná architektúra s eliptickým pôdorysom, ktorý sa menil z podlažia na podlažie
 • Komplex budov tvoria dve 55 m vysoké budovy a veža s výškou 220 m 

Požiadavky

 • Dodržať termíny prísne stanovených fáz výstavby
 • Bezpečnosť prác na vysokej úroveni vďaka ochranným stenám, ktoré vežu uzatvárali po celom obvode
 • Efektívne samošplhavé riešenie pre jadro kancelárskej veže
 • Jednoduché debnenie stropov s možnosťou skorého oddebnenia
 • Neustály prístup k najvyššiemu podlažiu kancelárskej veže nezávisle od postupu výstavby prefabrikovaných schodísk v jadre budovy

Zákazník

Monting Sp. z o.o. Sp. K., Varšava, Poľsko

Výhody pre zákazníka

 • Vysoká úroveň bezpečnosti osôb v každej situácii
 • Rýchly postup prác na všetkých 3 budovách, najmä vďaka samošplhavému riešeniu výstavby jadra a stojkám so sklápacou hlavou pri debnení stropov
 • Minimálne požiadavky na skladovanie materiálu a čas používania žeriava
Warsaw Spire Statement - Ryszard Dabek, vedúci projektu
Ryszard Dąbek
Vedúci projektu

Ešte dlho pred samotnou výstavbou sme spolu s projektantmi, zhotoviteľom a PERI vyvinuli efektívne a na mieru prispôsobené riešenie debnenia. Špeciálne skúsenosti PERI pri výškových budovách nám pomohli dodržať napätý harmonogram výstavby. Aj pri tomto projekte sa potvrdilo, že know-how PERI špecialistov, hlavne v oblasti hydraulicky šplhavého debnenia, malo rozhodujúci vplyv na úspešné dokončenie projektu.

PERI riešenia

 • Samošplhavý systém ACS prispôsobený na mieru projektu jadra kancelárskej veže
 • Šplhavý systém panelov s hydraulicky šplhavým zariadením sa ľahko prispôsoboval meniacim sa rozmerom jednotlivých podlaží a zabezpečoval prístup ku predpínaniu železobetónových stropov
 • Nákladná lávka RCS v kombinácii so systémovými prvkami VARIOKIT zabezpečovala prístup k stavbe vo výške 4. a 6. podlažia
 • Na mieru projektu prispôsobené debnenie stien, stĺpov a stropov