You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Panorama City III Business, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

Budovy Panorama City III Business sú ideálnou voľbou pre centrály spoločností, vďaka svojej polohe blízko centra Bratislavy v dotyku s mostom Apollo a napojením na mestské a diaľničné dopravné uzly.

Architektonický  výraz budovy je založený na jednoduchosti pôdorysného aj objemového tvaru a ponúka zaujímavú formu stvárnenia fasády.

Celý projekt s 15 nadzemnými podlažiami a 380 parkovacími miestami sa rozprestiera na celkovej ploche 22 000 m2.

Požiadavky

  • Návrh debnenia 10 m vysokých a 1 m širokých šikmých stĺpov pred vstupom do budovy z Landererovej ulice
  • Pohľadový povrch betónu šikmých stĺpov pred vstupom do budovy

Zákazník

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Bratislava

Výhody pre zákazníka

  • Široký produktový záber, a s tým súvisiaci flexibilný návrh alternatívnych konštrukčných riešení
  • Statické návrhy debnenia stĺpov technickým tímom PERI a kontrola priamo na stavbe počas realizácie
Peter Žiačik, stavbyvedúci
Peter Žiačik
Stavbyvedúci

Cením si najmä aktívny prístup celého tímu PERI pri riešení netypických konštrukcií. Príkladom môže byť realizácia staticky náročného prvku šikmých stĺpov, pri ktorej nám technici PERI pomáhali statickým návrhom a kontrolami priamo na stavbe počas realizácie.

PERI riešenia

  • 10 m vysoké a 1 m široké železobetónové stĺpy s kruhovým prierezom, ktoré lemujú vstup do budovy z Landererovej ulice, boli realizované kruhovým stĺpovým debnením SRS
  • Stropná doska umiestnená na šikmá stĺpy bola debnená pomocou systému MULTIFLEX v kombinácii s podperným systémom PERI UP Flex, ktoré bolo potrebné nasadiť pre účinné rozloženie tlaku a výšky realizovanej betonáže stropu
  • Steny objektu vyrástli pomocou kombinácie systémov TRIO a DOMINO